Không thể điều chỉnh mã HS của hàng hóa • Trước kiến nghị của Ban quản lý các khu công nghiệp- UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thay đổi mã HS của mặt hàng bột đậu nành lên men, Tổng cục Hải quan cho biết, chỉ có thể điều chỉnh mức thuế suất, không thể điều chỉnh mã HS của hàng hóa.
  Được biết, tại công văn gửi Tổng cục Hải quan, Ban quản lý các khu công nghiệp- UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị thay đổi mã HS của mặt hàng bột đậu nành lên men từ mã 2309.90.20 sang mã 2304.00.90 của mặt hàng khô đậu nành.

  Theo đại diện này, bột đậu nành lên men được coi là một loại của khô đậu nành nên được áp dụng mã HS 2304.00.90 của mặt hàng khô đậu nành. Bên cạnh đó, việc áp dụng thuế suất như hiện nay khiến cho DN trong nước gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với DN nước ngoài.

  Trả lời kiến nghị này, Tổng cục Hải quan phân tích: Mặt hàng khô nậu nành thuộc nhóm 23.04 “Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương”, mã số 2304.00.90 - “Loại khác”, thuế suất thuế NK 2%.

  Đối với mặt hàng khai báo “Bột đậu nành lên men” nếu được xác định là bột đậu nành đã lên men và đã chiết béo, dùng để bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi thì thuộc nhóm 23.09 “chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật”, mã số 2309.90.20 “- - chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn”, thuế suất thuế NK 0%.

  Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: “Một mặt hàng có có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam”.

  Theo đó, việc đề nghị thay đổi mã số của Ban quản lý các khu công nghiệp- UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là không phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên liên quan đến chính sách thuế, Tổng cục Hải quan sẽ chuyển kiến nghị này về Bộ Tài chính để xem xét, cân nhắc mức thuế NK ưu đãi của các mặt hàng nêu trên.