Áp thuế nhập khẩu 30% đối với đồ uống không ga • Trước đề nghị của Công ty TNHH Unicity Việt Nam xem xét lại kết quả phân loại tại Thông báo kết quả phân loại đối với mặt hàng thực phẩm chức năng có tên gọi Reviv, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng này thuộc nhóm 22.02.

  Tổng cục Hải quan phân tích, theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, sản phẩm có tên thương mại Reviv do Công ty TNHH Unicity Việt Nam nhập khẩu thuộc đối tượng phải phân tích để làm cơ sở phân loại xác định mã số.

  Theo kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại TP. Hải Phòng), mẫu là Chế phẩm thực phẩm bổ sung có thành phần từ nước quả ép, cây lô hội, trà thảo dược và phụ gia, dạng lỏng, không có ga, dùng ngay được không cần pha loãng, dung tích 500 ml/chai.

  Vì vậy, mẫu được xem xét tại nhóm 22.02 "Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09" hoặc nhóm 21.06 "Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”.

  Đối chiếu kết quả phân tích với nội dung nhóm và chú giải chi tiết HS nhóm 21.06, mẫu có thể thuộc nhóm 21.06 trong trường hợp loại trừ khỏi Chương 22, nhóm 22.02. Trong trường hợp này, mẫu đã phù hợp thuộc chương 22, nhóm 22.02, vì vậy, mẫu không phù hợp thuộc nhóm 21.06.

  Từ cơ sở kết quả phân tích nêu trên, Tổng cục Hải quan đã ban hành kết quả phân loại số 1854/TB-TCHQ ngày 6-3-2015 đối với mẫu hàng. Theo đó mặt hàng thuộc nhóm 22.02 "Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09", phân nhóm 22.02.90 " - Loại khác", mã số 2202.90.30 " - - Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng".
  Mặt hàng này có thuế suất thuế NK ưu đãi 30%.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.