Thủ tục phương tiện thủy nội địa rời cảng, bến thủy nội địa


 • administrators

  2.1. Trình tự thực hiện:

  • Bước 1: Trước khi phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa, thuyền trưởng, thuyền phó hoặc người lái phương tiện hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 2.3.1 và nộp tại Cảng vụ đường thủy nội địa.
  • Bước 2: Cảng vụ đường thủy nội địa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì giải quyết ngay.
  • Bước 3: Trả kết quả.

  2.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và trả kết quả trực tiếp tại Cảng vụ đường thủy nội địa

  2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  2.3.1. Thành phần hồ sơ:
  Trước khi phương tiện rời cảng, bến, cá nhân hoặc tổ chức có trách nhiệm xuất trình bản chính các giấy tờ sau đây cho Cảng vụ gồm:
  a) Hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển (đối với phương tiện chở hàng hóa) hoặc danh sách hành khách (đối với phương tiện chở hành khách); Giấy tờ liên quan tới những thay đổi (nếu có);
  b) Chứng từ xác nhận việc nộp phí, lệ phí, tiền phạt hoặc thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật;
  c) Đối với phương tiện đóng mới hoặc sửa chữa khi hạ thủy để chạy thử trên đường thủy nội địa, chủ phương tiện hoặc chủ cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện phải xuất trình Cảng vụ các giấy tờ sau:

  • Biên bản kiểm tra của đăng kiểm xác nhận phương tiện đủ điều kiện chạy thử đường dài;
  • Phương án bảo đảm an toàn giao thông khi hạ thủy đối với phương tiện hạ thủy vượt qua phạm vi hành lang bảo vệ luồng chạy tàu có ý kiến phê duyệt của đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường thủy nội địa khu vực.
   2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  2.4. Thời hạn giải quyết: 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định.

  • Trường hợp phương tiện thủy đã được cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa nhưng vẫn neo đậu tại vùng nước cảng, bến quá 24 giờ thì cá nhân hoặc tổ chức phải đến Văn phòng Cảng vụ làm lại thủ tục rời cảng, bến cho phương tiện thủy.
  • Trường hợp phương tiện thủy nội địa vào cảng, bến thủy nội địa và lưu lại trong khoảng thời gian không quá 72 giờ hoặc giấy tờ, tài liệu khi làm thủ tục rời cảng, bến thủy nội địa không thay đổi so với khi vào thì được làm thủ tục rời cảng, bến thủy nội địa một lần.

  2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức hoặc cá nhân.

  2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ đường thủy nội địa

  2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo Mẫu CV-02 ban hành kèm theo Phụ lục.

  2.8. Lệ phí:
  Mức thu phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ Đường thủy nội địa quy định như sau:
  2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Cam kết của cá nhân hoặc tổ chức.

  2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  Không cho phương tiện, tàu biển ra cảng bến thủy nội địa khi phương tiện, tàu biển không đảm bảo điều kiện an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường.

  2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  a) Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;
  b) Luật số: 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;
  c) Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về hoạt động quản lý của cảng, bến thủy nội địa;
  d) Thông tư số 177/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ ĐTNĐ;


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.