Niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển • Sau hơn một năm Nghị định 164/2016/NĐC-CP quy định về việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại các cảng biển Việt Nam (VN) có hiệu lực, việc niêm yết giá đã được các cơ quan quản lý và doanh nghiệp (DN) nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc cần được khắc phục.

  Different targets

  Nghị định số 146/2016/NĐCP yêu cầu hãng tàu công khai thông tin biểu cước trên website của Cục Hàng hải VN là phù hợp với quy định đã được áp dụng tại Mỹ và Trung Quốc nhằm hỗ trợ các DN xuất khẩu trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm và hàng xuất khẩu gặp phải cạnh tranh chi phí từ các nước Đông Nam Á. Trong thời điểm giá cước vận tải biển suy giảm, các loại phụ phí đã đóng góp lớn hơn vào nguồn thu của các hãng tàu. Theo thống kê một hãng tàu, các khoản phụ phí chiếm khoảng 20%-25% doanh thu của hãng, nhưng từ năm 2015, các khoản phụ phí trên một số tuyến đã tăng tỷ lệ đóng góp vào doanh thu lên đến 40%-45%.

  Sau khi Nghị định số 146/2016/ NĐ-CP có hiệu lực, các hãng tàu và DN cảng biển đã nghiêm túc niêm yết giá và các khoản phụ thu nhằm minh bạch giá cước, tránh việc các hãng tàu thu thêm nhiều loại phí gây bức xúc cho DN xuất nhập khẩu, chỉ những khoản niêm yết thì DN mới được thu còn những khoản không niêm yết thì không được phép thu. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc cần khắc phục.
  Những khó khăn, vướng mắc

  Đồng tiền niêm yết giá: Theo quy định tại Nghị định đồng tiền niêm yết đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển của DN thành lập tại VN là đồng VN, phù hợp với quy định của pháp lệnh về quản lý ngoại hối. Tuy nhiên, trên thực tế các DN kinh doanh vận tải biển hoặc đại lý khi làm việc và báo giá dịch vụ cho khách hàng bằng đồng USD, vì vậy khi thực hiện niêm yết giá bằng đồng VN các DN kinh doanh vận tải biển hoặc đại lý phải quy đổi từ đồng VN sang đồng USD như vậy có sự chênh lệch về tỷ giá, dẫn tới thiệt thòi cho các DN cung cấp dịch vụ.

  Ngôn ngữ niêm yết: với các DN logistics, hãng tàu nước ngoài, việc niêm yết giá được thực hiện trên trang thông tin điện tử toàn cầu. Các biểu cước và phụ thu này chỉ được thể hiện bằng tiếng Anh và không phải ai cũng có thể sử dụng các công cụ tính phí mà các hãng tàu đưa ra, việc sử dụng tiếng VN để niêm yết giá như hiện nay chưa được thực hiện triệt để đối với hãng tàu nước ngoài.

  Cơ chế kiểm tra, giám sát niêm yết giá: Hiện nay, còn thiếu cơ chế, chế tài xử lý vi phạm đối với DN thực hiện niêm yết chậm hoặc không niêm yết giá theo quy định tại Nghị định. Do vướng mắc một số quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP.

  Trang thiết bị: Do thiếu trang thiết bị phục vụ nhập thông tin niêm yết giá của DN vào hệ thống cơ sở dữ liệu, dẫn tới thiếu thông tin, dữ liệu, dữ liệu trùng lặp, thiếu chính xác; Phần mềm niêm yết còn đơn giản thiếu các tính năng như tìm kiếm thông tin DN cung cấp dịch vụ, giá cả dịch vụ cảng biển tại các khu vực, so sánh mức giá vận tải biển giữa các hãng, các tuyến vận chuyển… khiến DN sử dụng dịch vụ và các cơ quan quản lý nhà nước gặp khó khăn khi tra cứu thông tin.

  Đề xuất, kiến nghị

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN thực hiện đầy đủ nội dung niêm yết giá, cũng như nâng cao hiệu quả của Nghị định, Cục Hàng hải VN đề xuất một số giải pháp như sau:

  • Để tạo thuận lợi cho các DN logistics, hãng tàu nước ngoài trong việc thực hiện niêm yết giá trên trang thông tin điện tử toàn cầu của DN, đề nghị cho phép sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh làm ngôn ngữ niêm yết giá.

  • Hàng tháng, Cục Hàng hải VN công bố danh sách các DN kinh doanh vận tải biển, DN kinh doanh dịch vụ tại cảng biển vi phạm quy định về niêm yết giá trên trang thông tin điện tử của Cục Hàng hải VN.

  • Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa; quy định chế tài xử lý vi phạm đối với DN thực hiện niêm yết chậm hoặc không niêm yết giá theo quy định tại Nghị định.

  • Báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi điểm e điều 15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và khoản 9 điều 1 của Nghị định số 149/2016/NĐCP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 theo đó quy định “Cục Hàng hải VN tiếp nhận văn bản kê khai giá dịch vụ tại cảng biển” thực hiện như đối với dịch vụ chuyên ngành hàng không để thống nhất việc thực hiện cơ chế giám sát kê khai giá dịch vụ cảng biển. Trong thời gian chờ sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, Cục Hàng hải VN tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) hướng dẫn DN thực hiện kê khai giá tại hai cơ quan là trung ương (Cục Quản lý giá/Cục Hàng hải VN) và địa phương (Sở Tài chính/Cảng vụ hàng hải) theo quy định của Luật giá và Bộ luật hàng hải VN.

  • Bổ sung nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ nhập thông tin niêm yết giá của DN vào hệ thống cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng thông tin giảm sự trùng lặp, sai lệch thông tin như hiện nay.

  • Nghiên cứu xây dựng phần mềm niêm yết giá với các tính năng như: tìm kiếm, so sánh thông tin DN cung cấp dịch vụ, giá dịch vụ cảng biển tại các khu vực, so sánh mức giá vận tải biển giữa các tuyến vận tải… tạo thuận lợi cho DN sử dụng dịch vụ và các cơ quan quản lý nhà nước có thể tra cứu thông tin khi cần thiết.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.