Nghề logistics thì yếu tố gì là quan trọng nhất? • Nghề logistics đang là nghề hot hiện nay.
  Nhưng yếu tố gì quan trọng nhất đối với yêu cầu trong nghề này..
  Mời DDVT chém gió ... • Các yếu tố sau:

  • Kiến thức
  • Ngoại ngữ
  • Sức khỏe và sự linh hoạt

  Người làm logistics nếu thiếu sẽ không thể tròn vai ... • Nghề nghiệp nói chung thì đều do kinh nghiệm tạo thành.
  Kinh nghiệm sẽ giúp xử lí tinh huống và có giải pháp nhanh..
  Tuy nhiên xét về từng vị trí công việc khác nhau thì có các yếu tố ảnh hưởng khác nhau..
  Có vị trí cần ngoại ngữ, cần kiến thức, có vị trí đòi hỏi sức khỏe, sự năng động, sáng tạo ..