Điều kiện đăng kí kinh doanh xuất nhập khẩu 2018 • Ngành nghề xuất nhập khẩu được ghi nhận là quyền của doanh nghiệp theo điều khoản 5 điều 7 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Vậy quy định việc đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu như thế nào? Doanh nghiệp có phải đáp ứng điều kiện gì khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu không? Những ý kiến chia sẻ dưới đây của Luật Sư sẽ giúp các bạn có cái nhìn khái quát về hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

  Điều kiện kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu
  Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu khi đáp ứng 3 điều kiện

  Một là, thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo luật định, đảm bảo có đủ ngành nghề kinh doanh phù hợp với hàng hóa dự định xuất nhập khẩu. Ví dụ: Để nhập khẩu rượu doanh nghiệp cần đảm bảo có ngành nghề bán buôn, bán lẻ rượu.

  Hai là, thực hiện đủ việc công bố chất lượng hàng hóa (nếu có) đối với các loại hàng hóa mà pháp luật quy định phải công ty, sau đó mới được thực hiện việc nhập hàng, xuất hàng.

  Ba là, thực hiện đúng quy trình về thủ tục hải quan và nộp thuế xuất nhập khẩu.

  Điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu năm 2018

  Doanh nghiệp trong nước có phải đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu không?
  Do hoạt động xuất nhập khẩu được coi là quyền của doanh nghiệp nên doanh nghiệp trong nước sẽ không phải đăng ký ngành nghề kinh doanh này. Điều này còn thể hiện như sau

  • Thứ nhất trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam không hề nhắc tới ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu.

  • Thứ hai trước khi luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/07/2015 thì theo nghị định 187/2013/NĐ-CP cũng quy định: Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân): Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

  Thực tiễn hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp vẫn cố gắng ghi nhận ngành nghề xuất nhập khẩu vào ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thông qua mã ngành 8299. Sở dĩ có việc trên bởi theo lý giải của doanh nghiệp thì quy định không cần đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu chưa rõ ràng nên để chắc chắn vẫn nên đăng ký.

  Tại sao doanh nghiệp vốn nước ngoài vẫn phải đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu?
  Thực tiễn áp dụng luật thì các văn bản chuyên ngành sẽ được ưu tiên áp dụng nếu nó xung đột với các quy định định khung. Quyền xuất nhập khẩu của công ty có vốn nước ngoài được quy định chi tiết tại nghị định 23/2006/NĐ-CP (Hướng dẫn bởi thông tư 08/2013/TT-BCT) và từ 15/01/2018 đã bị thay thế bởi nghị định 03/2018/NĐ-CP quy định công ty vốn nước ngoài phải ghi nhận quyền xuất nhập khẩu trong giấy phép kinh doanh do Sở công thương tỉnh, thành phố cấp. Theo quy định này thì công ty vốn nước ngoài sẽ phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định nếu không muốn bị xử phạt về lỗi kinh doanh trái pháp luật. • Hiện tại điều kiện kinh doanh được tối giản đi rất nhiều...
  rất dễ dàng để đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp va hoạt động trong lĩnh vực XNKLooks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.