Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm • Bộ hồ sơ đầy đủ để xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ y tế
  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(giấy phép kinh doanh) có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (Bản sao có xác nhận của chủ cơ sở)
  Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng cơ sở
  Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng khu vực xung quanh
  Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm (hoặc quy trình bảo quản, phân phối)
  Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
  Giấy xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
  Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; • Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mr Việt : 0943.064.205Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.