Tìm hiểu thị trường Paraway để xuất khẩu • Paraguay đứng thứ 70 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Paraguay exported $8,48 tỷ and imported $9,7 tỷ, resulting in a negative trade balance of $1,18 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Paraguay là $27,4 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $9,6 Hàng ngàn

  Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Paraguay là Điện ($2,13 tỷ), Đậu nành ($1,82 tỷ), Bữa ăn đậu tương ($852 Hàng triệu), Đông lạnh bò thịt ($569 Hàng triệu) và Thịt trâu, bò ($518 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($1,04 tỷ), Thiết bị phát sóng ($479 Hàng triệu), Xe ô tô ($414 Hàng triệu), Thuốc trừ sâu ($282 Hàng triệu) và Khoáng sản hỗn hợp hay phân bón hóa học ($258 Hàng triệu).

  Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Paraguay là Brazil ($3,01 tỷ), Argentina ($850 Hàng triệu), Nga ($655 Hàng triệu), Chile ($519 Hàng triệu) và Ý ($309 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Brazil ($2,22 tỷ), Hoa Kỳ ($1,97 tỷ), Trung Quốc ($1,17 tỷ), Argentina ($979 Hàng triệu) và Chile ($557 Hàng triệu).
  Xuất Khẩu
  In 2016 Paraguay exported $8,48 tỷ, making it the 70 largest exporter in the world. During the last five years the exports Paraguay have increased at an annualized rate of 2,16%, from $5,73 tỷ in 2011 to $8,48 tỷ in 2016. Việc xuất khẩu gần đây nhất được dẫn đầu bởi Điện mà đại diện cho 25,1% tổng kim ngạch xuất khẩu Paraguay, tiếp theo là Đậu nành, chiếm 21,4%.
  Nhập khẩu
  In 2016 Paraguay imported $9,7 tỷ, making it the 71 largest importer in the world. During the last five years the imports Paraguay have decreased at an annualized rate of -5,128%, from $12,2 tỷ in 2011 to $9,7 tỷ in 2016. Kim ngạch nhập khẩu gần đây được dẫn đầu bởi Tinh Dầu khí, đại diện cho 10,7% tổng xuất khẩu Paraguay, tiếp theo là Thiết bị phát sóng, đại diện cho 4,96%.
  Cán cân thương mại
  Tính đến year 2016, Paraguay nhận thấy một cán cân thương mại giá trị tiêu cực $1,18 tỷ trong ròng nhập khẩu. As compared to their trade balance in 1995 when they vẫn còn had a tiêu cực trade balance of $2,32 tỷ in net nhập khẩu.
  Các điểm đến
  Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Paraguay là Brazil ($3,01 tỷ), Argentina ($850 Hàng triệu), Nga ($655 Hàng triệu), Chile ($519 Hàng triệu) và Ý ($309 Hàng triệu).
  Nguồn gốc
  Những thị trường nhập khẩu lớn nhất của Paraguay là Brazil ($2,22 tỷ), Hoa Kỳ ($1,97 tỷ), Trung Quốc ($1,17 tỷ), Argentina ($979 Hàng triệu) và Chile ($557 Hàng triệu).Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.