Những vấn đề đáng chú ý khi Việt Nam tham gia CPTPP (phần 1) • Khác biệt quan trọng giữa TPP và CPTPP

  Do không có sự tham dự của Mỹ, CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement For Trans-Pacific Partnership) tất yếu có những nội dung khác biệt so với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement - TPP). Cụ thể, có 20 điều khoản của TPP đã bị đình chỉ trong các lĩnh vực gồm đầu tư và sở hữu trí tuệ..., chủ yếu là những cam kết có liên quan tới thị trường Mỹ, cũng như các áp lực cải cách từ các thỏa thuận với Mỹ.

  Tại thời điểm CPTTP có hiệu lực, các bên sẽ tạm đình chỉ thực hiện các điều khoản quy định tại Phụ lục của Hiệp định, cho đến khi các bên đồng ý kết thúc việc tạm đình chỉ thực hiện một hay nhiều hơn các điều khoản đó.

  Theo Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản, việc “đóng băng” hay treo một số điều khoản của thỏa thuận là biện pháp dễ nhất cho các nước lúc này để có thể tiếp tục triển khai.

  Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, TPP sẽ làm vô hiệu hóa một số luật và thông lệ của các nước thành viên trong việc bảo vệ các dược phẩm mới không bị cạnh tranh bởi các thuốc gốc (generic drug). Trong khuôn khổ của CPTPP, không có yêu cầu nào cho các nước thành viên thay đổi các luật và thông lệ đối với các dược phẩm mới gồm cả chế phẩm sinh học. Các nước thành viên cũng đồng ý đình chỉ nghĩa vụ gia hạn thời hạn bản quyền trong những trường hợp có những trì hoãn bất hợp lý trong việc cấp bản quyền, cũng như cấp phép nhập khẩu một loại thuốc nào đó vào các nước thành viên.

  Ngoài ra, một số quy định về sở hữu trí tuệ có trong TPP cũng bị đình chỉ trong CPTPP. Chẳng hạn, các nước không còn phải gia hạn thời gian bảo hộ bản quyền lên 70 năm (từ 50 năm) và điều này giúp làm giảm chi phí hữu hình cho các nước thành viên của CPTPP so với TPP. Có tổng cộng 11 quy định về sở hữu trí tuệ của TPP đã bị đình chỉ trong CPTPP.

  Về Cơ chế Giải quyết tranh chấp giữa chính phủ và nhà đầu tư (ISDS), CPTPP vẫn bảo lưu ISDS, nhưng giảm bớt phạm vi cho phép nhà đầu tư nước ngoài sử dụng cơ chế này để kiện chính phủ nước thành viên sở tại. Theo đó, trong khuôn khổ CPTPP, các công ty tư nhân có hợp đồng đầu tư với chính phủ sẽ không được phép sử dụng cơ chế ISDS để kiện chính phủ nước sở tại nếu đó là tranh chấp về hợp đồng.

  Cần lưu ý rằng, công ty sở tại không được sử dụng ISDS để khởi kiện chính phủ nước sở tại, nhưng có thể sử dụng ISDS để khởi kiện chính phủ của một nước thành viên khác. ISDS chỉ liên quan đến các tranh chấp về các điều khoản đầu tư của CPTPP.

  Công ty không có quyền quyết định lập ban trọng tài của ISDS. CPTPP có điều khoản quy định ban trọng tài có ba thành viên, một do chính phủ cử ra, một do nguyên đơn lựa chọn và một trọng tài chủ tọa do chính phủ và nguyên đơn cùng lựa chọn.

  Theo TPP, tỷ lệ GDP của các nước triển khai phải đạt được 85% tổng GDP của 12 nước ký, thì Hiệp định mới có hiệu lực. Trong khi đó, CPTPP quy định chỉ cần 6 nước thành viên thông qua là Hiệp định có hiệu lực.

  CPTPP là thế hệ FTA mới chất lượng cao hơn FTA thế hệ cũ. Khi đàm phán mà Mỹ là nước chủ chốt, nhiều nước, trong đó có Việt Nam, phải nhượng bộ một số quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ, lao động, công đoàn. Do đó, việc “đóng băng” 20 điều khoản có lợi cho Việt Nam. Hơn nữa, trong số các nghĩa vụ được tạm hoãn, các nước đồng ý để Việt Nam miễn thực thi một số cam kết quan trọng liên quan đến sở hữu trí tuệ, đầu tư, mua sắm của chính phủ, dịch vụ tài chính, viễn thông...
  alt text • Cám ơn thớt nhé!
  Nói chung chiếc gậy quyền lực sẽ là bản quyền.
  Mà hệ điều hành thớt đang dùn g là Origin hay Crack đới :)
  ??


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.