Tại sao phải phân luồng tờ khai hải quan-luồng xanh, luồng đỏ, luồng vàng là gì ? • Để hiểu rõ hơn về việc phân luồng tờ khai hải quan bạn cần hiểu tóm tắt như sau: Các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa theo đường chính nghạch chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan. Khi nhận kết quả phân luồng sẽ tờ khai doanh nghiệp sẽ nhận về kết quả phân luồng: luồng xanh, luồng đỏ và luồng vàng.

  Hải quan Việt Nam áp dụng 3 lĩnh vực phân luồng trên để quản lý thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.
  1. Quy định phân luồng tờ khai hải quan
  Luồng Xanh: Miễn kiểm tra, chi tiết hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa
  Luồng vàng: Doanh nghiệp phải xuất trình chi tiết hồ sơ nhưng vẫn được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa
  Luồng đỏ: Kiểm tra chi tiêt hồ sơ và thực tế hàng hóa

  Trong thực tế làm hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam bạn vẫn nghe tới những khái niệm phân luồng “ siêu xanh” áp dụng với những doanh nghiệp có đóng góp GDP lớn cho nền kinh tế quốc dân như: Samsung, HuynDai, Canon…. hoặc “bẻ luồng “ hoàn toàn có thể nếu hải quan nghi nghờ hàng hóa của bạn nằm trong danh mục cấm xuất nhập khẩu khi nhận kết quả phân luồng xanh, vàng thì hàng hóa của doanh nghiệp vẫn sẽ bị kiểm hóa một phần hoặc toàn bộ, yêu cầu xuất trình giấy tờ là việc bình thường.
  2. Quy định về việc phân luồng tờ khai hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa
  1, Quá trình thực hiện phân luồng tờ khai hải quan

  Bạn đọc cần tìm hiểu rõ hơn tại QADD874/QĐ-TCHQ ban hành ngay 15/05/2006 do Tổng cục Hải Quan quy định với hàng hóa gồm 5 bước như sau:
  Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký tờ khai để quyết định hình thức và mức độ kiểm tra tờ khai
  Bước 2: Sau khi thông tin được nhập từ máy tính ở bước 1 nó sẽ tự động xử lý và đưa mức độ kiểm tra
  Bước 3: Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa
  Bước 4: Doanh nghiệp thu lệ phí, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” hoàn lại tờ khai hải quan cho doanh nghiệp
  Bước 5: Phúc tập hồ sơ
  alt text
  3, Các mức kiểm tra hàng hóa theo quy định của tổng cục hải quan
  Hải quan kiểm tra thực tế 10% lô hàng trường hợp không phát hiện vi phạm thì doanh nghiệp kết thúc kiểm tra tới khi kết luận mức độ vi phạm
  Kiểm tra thực tế 5 % lô hàng nếu không phát hiện vi phạm sẽ kết thúc kiểm tra, trường hợp phát hiện vi phạm thì sẽ kiểm tra tới khi kết luận được mức độ vi phạm
  Nhiều trường hợp khác, nếu hải quan xác định việc kiểm tra hàng hóa chưa chính xác thì sẽ quyết định những hình thức kiêm tra khác phù hợp hơn có ghí lại rõ lý do điều chỉnh chuyển cho lãnh đạo chi cục hải quan xem xét. • Vậy làm sao để hàng hóa của mình có khả năng vào luồng xanh cao hơn hả các đồng chí? Chứ thấy sắc vàng sắc đỏ là thấy kém may mắn rồi