C/O phải còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký thay đổi mục đích sử dụng • Đối với các tờ khai đăng ký thay đổi mục đích sử dụng, để được chấp nhận C/O, tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng, hàng hóa phải được xác định chưa tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến (đảm bảo tính nguyên trạng về xuất xứ) kể từ thời điểm đăng ký tờ khai NK ban đầu.
  alt text

  Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan TP.HCM trong việc xử lý thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK nhưng bị đối tác nước ngoài trả lại đề nghị chuyển tiêu thụ nội địa.

  Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XNK và Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK thuộc đối tượng miễn thuế.

  Tại điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK và điểm a khoản 1 Điều 33 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: người nộp thuế đã nộp thuế XK nhưng hàng hóa XK phải tái nhập được hoàn thuế XK và không nộp thuế NK. Hàng hóa quy định tại các điểm a,b,c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

  Bên cạnh đó, tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08 và Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

  Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;

  Hàng hóa khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản;

  Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định”.

  Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp người nộp thuế NK nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất hàng hóa XK thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Khi XK hàng hóa đã nộp thuế XK nhưng hàng hóa phải tái nhập thì người nộp thuế được hoàn thuế XK và không phải nộp thuế NK.

  Đối với hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để miễn thuế mà thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa thì người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08 và Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

  Đối với các tờ khai đăng ký thay đổi mục đích sử dụng, để được chấp nhận C/O, tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng, hàng hóa phải được xác định chưa tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến (đảm bảo tính nguyên trạng về xuất xứ) kể từ thời điểm đăng ký tờ khai NK ban đầu. Tại thời điểm đăng ký thay đổi mục đích sử dụng, C/O phải còn giá trị hiệu lực. Theo đó, hàng hóa bị trả lại, phần nguyên liệu NK trước đó đã tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa và sản phẩm đã được XK không đáp ứng điều kiện về tính nguyên trạng xuất xứ nên không có đủ cơ sở để kiểm tra chấp nhận C/O.