Cần thuê tàu rời  • Mình cần thuê tàu 2000 tấn đi chitagong bangladesh từ SGN.
    

    Comm: bột đá
    Bên nào có tàu đầy đủ thiết bị đi viễn dương liên hệ sớm vơí mình theo sđt: 0989 181 780 nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.