Làm thủ tục hải quan cho máy bơm nước  • Căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

  • Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

  • Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thì mặt hàng:

  • Bơm có lắp hoặc thiết kế để lắp thiết bị đo lường, - Loại khác có HS 8413.19.00

  • 8413.50: Bơm hoạt động kiểu piston chuyển động tịnh tiến khác

  • 8413.60: Bơm hoạt động kiểu piston quay khác

  • 8413.70: Bơm ly tâm khác

  Tùy theo cấu tạo, công suất của máy bơm mà có mã số HS chi tiết và thuế suất phù hợp.

  • kìm kẹp thủy lực bằng thép như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS nhóm 8466; Tùy theo cấu tạo, công dụng mà có mã số HS chi tiết và thuế suất phù hợp.

  Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.


Log in to reply