C/O không ưu đãi


 • administrators

  Các mẫu chứng nhận xuất xứ không ưu đãi.

  • Giấy Chứng nhận xuất xứ C/O Mẫu B Loại C/O cấp cho hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới trong các trường hợp sau:
  • Nước nhập khẩu không có chế độ ưu đãi GSP
  • Nước nhập khẩu có chế độ GSP nhưng không cho Việt Nam hưởng
  • Nước nhập khẩu có chế độ ưu đãi GSP và cho Việt Nam hưởng ưu đãi từ chế độ này nhưng hàng hóa xuất khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn do chế độ này đặt ra.
   Giấy Chứng nhận xuất xứ Mẫu hàng Dệt đi EU - C/O Mẫu T
   Là loại C/O theo quy định của Hiệp định Dệt May giữa Việt Nam và EU.
  • Giấy Chứng nhận xuất xứ Mẫu ICO
  • Là loại C/O theo quy định của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) chỉ cấp cho mặt hàng cà phê. Loại Mẫu này luôn được cấp kèm với hoặc Mẫu A hoặc Mẫu B.
  • Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu Venezuela
  • Là loại C/O không ưu đãi cấp cho một số sản phẩm (tuân theo luật chống bán phá và bồi thường) xuất khẩu sang Venezuela.
  • Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu Mexico
  • Là loại C/O không ưu đãi chỉ cấp riêng cho mặt hàng dệt may, giầy dép của Việt Nam xuất khẩu sang Mexico.
  • Từ khi Việt Nam gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may và giầy dép không phải sử dụng loại Form M này nữa.
  • Và các loại form khác
   Tuỳ theo quy định của nước nhập khẩu hoặc các hiệp định quốc tế.

Log in to reply