Cách khai phí D/O, phí vệ sinh cont và phí CIC/EIS trên tờ khai hải quan - phần mềm Ecus5-Vnaccs • Theo công văn 1237/TCHQ-TXNK ngày 08/03/2018. Các bạn phải khai các phí như D/O phí vệ sinh cont và phí CIC/EIS vào trong trị giá hàng hóa trên tờ khai hải quan. Cách làm như sau:

  *** Cách 1: Khai tách rời từng khoản điều chỉnh:

  1. Mục các khoản điều chỉnh - Tờ khai trị giá - Tap: Thông tin chung 2 (hình 1)

  Mã tên: N
  Mã phân loại: AD - Công thêm số tiền điều chỉnh.
  Mã đồng tiền: Chọn loại tiền mà bạn khai báo.
  Trị giá khoản điều chỉnh: Nhập trị giá CIC, D/O và vệ sinh cont (chưa VAT)
  Chi tiết khai trị giá: ghi thêm dòng:
  N1: Phí CIC .... USD
  N2: Phí chứng từ (D/O) .... USD
  N3: Phí vệ sinh container .... USD
  (để giải thích N là phí gì)

  Lưu ý: Phí THC (Phí bốc, dỡ, xếp hàng) chưa yêu cầu phải cộng.

  1. Mục phân bổ phí - Tap: Danh sách hàng (hình 2)
   Các khoản phân bổ: Chọn áp dụng cho tất cả dòng hàng.

  *** Cách 2: Khai gộp chung các khoản điều chỉnh: (sử dụng trong trường hợp quá nhiều khoản điều chỉnh)

  • Tương tự như cách 1 nhưng bạn chỉ cần khai báo 1 chữ N: rồi cộng tổng tất cả các khoản điều chỉnh vào. Mục chi tiết khai trị giá vẫn phải giải thích ra:
   N gồm: Phí CIC.... USD, Phí chứng từ....USD, Phí vệ sinh container....USD
  • Các khoản phân bổ: Chọn áp dụng cho tất cả dòng hàng. (tương tự cách 1)

  Lưu ý:

  • Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách khai đều được.

  Nguồn: webxuatnhapkhau.com • Giờ còn bắt khai cả mấy phí này vào TK nữa, tận thu quá. Mấy nữa khéo THC và CFS cũng bắt thu luôn thể. Doanh nghiệp lại khổ. • Cho mình hỏi là nếu 2 TK chung cont thì phân bổ các phí trên như nào vậy • Tốt nhất mình chọn cách khai tổng hợp chứ không phân bổ...


Log in to reply