Chuyển cửa khẩu hàng hóa nhập khẩu về ICD Mỹ Đình: Chính thức áp dụng từ 05/10/2017 • Sau một thời gian triển khai thí điểm, ngày 18/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg quy định về việc chuyển cửa khẩu đối với hàng NK về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, TP. Hà Nội.

  Theo đó, quy định về chuyển cửa khẩu đối với hàng NK về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn IDC Mỹ Đình sẽ áp dụng đối với người khai hải quan là tổ chức, cá nhân thực hiện XK, NK, quá cảnh hàng hóa và thực hiện thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình.

  So với thời điểm thí điểm, vốn chỉ áp dụng cho hàng hóa NK qua cửa khẩu Hải Phòng và của DN có trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Hà Nội mới được phép chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình, Quyết định này của Thủ tướng đã mở rộng cho tất cả doanh nghiệp, cửa khẩu chuyển hàng.

  Theo Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg, hàng hóa NK qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vật quốc tế, cảng hàng không quốc tế, cảng biển được chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình để làm thủ tục hải quan là hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa NK phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 125/2017 của Thủ tướng, trừ hàng hóa là: Tàu bay, du thuyền; xăng các loại; tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo Danh mục do Bộ Công Thương quy định; phế liệu theo Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

  Tuyến đường, thời gian vận chuyển hàng hóa do người khai hải quan khai và được cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi chấp nhận. Thời gian vận chuyển tối đa không quá 48 giờ kể từ thời điểm hàng qua khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu.

  Thời gian lưu giữ hàng hóa để hoàn thành thủ tục hải quan tại ICD Mỹ Đình tối đa là 30 ngày kể từ thời điểm hàng về đến ICD Mỹ Đình trừ trường hợp hàng hóa phải chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành (KTCN) hoặc đang được xử lý bởi cơ quan có thẩm quyền.

  Hàng hóa đã được chuyển khẩu về ICD Mỹ Đình thì không được chuyển tiếp đến các địa điểm khác để thực hiện thủ tục hải quan.

  Trách nhiệm các bên liên quan

  Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển có trách nhiệm bố trí phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu giám sát của cơ quan hải quan.

  Phương tiện vận chuyển hàng hóa phải được gắn thiết bị theo dõi hành trình định vị vệ tinh GPS và được kết nối với cơ quan hải quan nơi hàng vận chuyển đi và vận chuyển đến để theo dõi quá trình vận chuyển.

  DN kinh doanh vận chuyển phải thông báo cho Chi cục HQ quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình ngay sau khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải để vận chuyển qua khu vực giám sát tại cửa khẩu nhập đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu mà phải kiểm tra thực tế, đưa về bảo quản hoặc đưa về địa điểm KTCN. Vận chuyển hàng hóa đúng tuyến đường và thời gian đã đăng ký và được cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai phê duyệt.

  Trong trường hợp bất khả kháng mà không bảo đảm được nguyên trạng hàng hóa, niêm phong hải quan hoặc không vận chuyển hàng hóa theo đúng tuyến đường, lộ trình, thời gian quy định thì sau khi áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa tổn thất xảy ra, DN kinh doanh vận chuyển phải thông báo ngay với cơ quan hải quan nơi hàng vận chuyển đi và vận chuyển đến để xử lý. Trường hợp không thể thông báo ngay với cơ quan hải quan thì tùy theo địa bàn thích hợp thông báo với cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng hoặc Cảnh sát biển nơi thuận lợi nhất để xác nhận và phối hợp giải quyết.

  Về phía DN kinh doanh cảng cạn ICD Mỹ Đình, phải có trách nhiệm đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Chỉ cho phép đưa hàng ra khỏi khu vực cảng cạn ICD Mỹ Đình các lô hàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản hoặc địa điểm kiểm tra chuyên ngành theo đúng quy định pháp luật.

  Đồng thời, kết nối hệ thống thông tin quản lý hàng hóa của DN với cơ quan Hải quan để quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, hoặc lưu giữa trong cảng cạn ICD Mỹ Đình.

  Thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình thực hiện theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23/01/205 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan.