QUY TRÌNH XẾP HÀNG CONTAINER  1. Xác định đặc điểm của hàng hóa

  Xác định nguồn hàng phù hợp với hình thức chuyên chở bằng container về mặt kĩ thuật và mặt kinh tế.

  • Nhóm 1:Các loại hàng hoàn toàn phù hợp với chuyên chở bằng container: Bao gồm: hàng bách hóa, thực phẩm đóng hộp, dược liệu y tế, sản phẩm da, nhựa hay cao su; dụng cụ gia đình; tơ sợi vải vóc; sản phẩm kim loại ; đồ chơi, đồ gỗ…Những mặt hàng được chở bằng container tổng hợp thông thường, container thông gió hoặc container bảo ôn… tùy theo yêu cầu cụ thể của đặc tính hàng hóa.

  • Nhóm 2:Các loại hàng hóa phù hợp điều kiện chuyên chở bằng container: Bao gồm : than, quặng, cao lanh…. Đó là hàng hóa có giá trị thấp và số lượng buôn bán lớn. Những mặt hàng này về tính chất thiên nhiên cũng như kĩ thuật hoàn toàn phù hợp

  • Nhóm 3: Các loại hàng hóa có tính chất lí , hóa đặc biệt như hàng dễ hỏng, hàng đông lạnh, súc vật sống, hàng siêu nặng, hàng nguy hiểm độc hại,…Những mặt hàng này phải vận chuyển bằng container chuyên dụng: container bảo ôn, container thông gió, container phẳng,..

  • Nhóm 4: Các loại hàng hóa phù hợp với chuyên chở bằng container như sắt hộp, phế thải, sắt cuộn, hàng siêu trường, siêu trọng, ô tô tải hạng nặng, các chất phóng xạ,…

  1. Lựa chọn container
  • Chọn loại container tương thích với hàng hóa

  • Chọn tải trọng container tương thích với hàng hóa

  • Chọn kích thước container tương thích với hàng hóa

  1. Kiểm tra container
  • Kiểm tra bên ngoài container:

  • Kiểm tra bên trong container

  • Kiểm tra cửa container

  • Kiểm tra tình trạng vệ sinh container

  • Kiểm tra các thông số kĩ thuật của container

  1. Xếp hàng vào container

  · Cách xếp hàng trong container

  • Hàng phải đóng gói chặt, chất đầy

  • Hàng lỏng, nặng dưới đáy; hàng khô nhẹ phía trên

  • Các loại hàng xếp chung không được làm bẩn lẫn nhau

  • Chống hiện tượng hàng hóa bị nóng hấp hơi

  • Phân bổ hàng hóa trên mặt sàn container

  • Áp lực chất lên sàn khôn vượt quá mức cho phép

  · Kỹ thuật gia cố hàng trong container (Phụ thuộc vào cách xếp hàng hóa trong container). Gia cố hàng hóa trong container bằng 4 cách:

  • Dùng thanh giằng

  • Dây buộc hoặc lưới chụp hàng

  • Chèn lót hàng

  • Khóa hàng