Các yêu cầu chứng từ cần có trong bộ LC


 • administrators

  Tùy từng trường hợp cụ thể mà bộ chứng từ có thể bao gồm toàn bộ các giấy tờ, hoặc một trong các giấy tờ sau:

  • Hoá đơn thương mại (comercial invoice)
  • Hóa đơn lãnh sự (Consular invoice)
  • Hóa đơn hải quan (Customs invoice)
  • Bảng kê bao bì hàng hóa (Packing List)
  • Bảng kê chi tiết (Specification)
  • Vận đơn (Bill of lading)
  • vận đơn đường bộ (Way bill)
  • Vận đơn đường sắt (Railway bill)
  • Vận đơn đường biển (Marine Bill)
  • Vận đơn đường hàng không (Airway Bill)
  • Hợp đồng bảo hiệm (Insurance policy)

  Các loại giấy chứng nhận

  • Giấy chứng nhận trọng lượng hàng hóa (Certificate of weight)
  • Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (Certificate of quality)
  • Giấy chứng nhận số lượng hàng hóa (Certificate of quantity)
  • Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin)
  • Giấy chứng nhận vệ sinh phòng dịch (Certificate of sanitary health)
  • Giấy chứng nhận hạn ngạch xuất khẩu (Export quota Certificate)
  • Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate)
  • Giấy chứng nhận hun trùng ( Fumigation Certificate )
  • Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (Veterinary Certificate)

Log in to reply