Sách Tactics for TOEIC dành cho người luyện thi TOEIC muốn đạt số điểm trung cấp • Ngày nay, ai ai cũng học thi TOEIC vì đây là một trong những chứng chỉ tiếng Anh chất lượng nhất mà rất nhiều công ty nước ngoài ở Việt Nam yêu cầu người xin việc phải có.

  [center][img]https://i.imgur.com/6pVKQSc.jpg[/img][/center]

  Ngoài chuyện đi học TOEIC ở trung tâm ra thì mọi người cũng có một cách để học thi tiết kiệm, đó là học theo sách học TOEIC. Và một trong những quyển sách nổi tiếng nhất là Economy TOEIC.

  Mình sẽ chia sẻ với mọi người một số quyển tài liệu TOEIC hữu ích cho việc ôn thi TOEIC phù hợp với trình độ của mỗi người.

  Tài liệu TOEIC dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh:

  • Big Step TOEIC 1
  • Starter TOEIC
  • ABC TOEIC
  • Very Easy TOEIC

  Giáo trình TOEIC dành cho các bạn có trình độ trung cấp trở lên

  • Big Step TOEIC 2 & 3
  • Hacker TOEIC
  • Longman TOEIC
  • Tomato TOEIC
  • TOEIC Analyst
  • Target TOEIC
  • [url=https://giasutoeic.com/sach-luyen-thi-toeic/sach-tactics-for-toeic/?r=101078]tactics for toeic[/url]

  Giáo trình TOEIC sử dụng để chuyên luyện tập đề thi thử:

  • ETS TOEIC
  • Economy TOEIC
   (2 quyển này để cực chuẩn và sát với đề thi thật TOEIC)

  [center][img]https://i.imgur.com/mf8sRIM.jpg[/img][/center]

  Nếu bạn quan tâm đến sách tactics for toeic và muốn biết thêm những lợi ích của quyển sách này, bạn có thể đọc thêm ở [url=https://giasutoeic.com/sach-luyen-thi-toeic/sach-tactics-for-toeic/?r=101078]https://giasutoeic.com/sach-luyen-thi-toeic/sach-tactics-for-toeic/[/url]


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.