Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô • Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô nhanh gọn đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí.Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.
  Căn cứ pháp lý
  Thông tư 128/2013/TT-BTC của bộ tài chính quy định kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  Thông tư 196/2012/TT-BTC của bộ tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
  Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.
  Theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

  Điều kiện nhập khẩu
  Đơn vị tham gia nhập khẩu lốp xe cần làm thủ tục công bố hợp quy cho sản phẩm lốp xe phù hợp theo quy chuẩn quốc gia QCVN 36:2010/BGTVT đối với lốp xe mô tô xe gắn máy và QCVN 34:2011/BGTVT đối với lốp xe ô tô
  Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô
  Hồ sơ công bố hợp quy lốp ôtô
  Giấy đăng ký kinh doanh .
  Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
  Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)
  Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ
  Mẫu sản phẩm

  Hồ sơ
  Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
  Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán
  Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp nhất định.
  Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác
  Giấy phép nhập khẩu
  Tờ khai trị giá
  Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (chỉ trong 1 số trường hợp nhất định).
  Thông tư 128/2013/TT-BTC của bộ tài chính quy định kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  Thông tư 196/2012/TT-BTC của bộ tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
  Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.
  Theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN
  Điều kiện nhập khẩu
  Đơn vị tham gia nhập khẩu lốp xe cần làm thủ tục công bố hợp quy cho sản phẩm lốp xe phù hợp theo quy chuẩn quốc gia QCVN 36:2010/BGTVT đối với lốp xe mô tô xe gắn máy và QCVN 34:2011/BGTVT đối với lốp xe ô tô
  Thủ tục nhập khẩu lốp ôtô
  Hồ sơ công bố hợp quy lốp xe
  Giấy đăng ký kinh doanh .
  Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
  Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)
  Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ
  Mẫu sản phẩm

  Hồ sơ thủ tục
  Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
  Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán
  Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp nhất định.
  Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác
  Giấy phép nhập khẩu
  Tờ khai trị giá
  Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (chỉ trong 1 số trường hợp nhất định).
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.comLooks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.