Vận tải hàng hóa và hành khách 2 tháng đầu năm 2018  • Theo số liệu của Tổng cục thống kê, vận tải hàng hóa tháng Hai ước tính đạt 129,4 triệu tấn, giảm 1% so với tháng trước và 23,8 tỷ tấn.km, giảm 2,3%. Nguyên nhân chủ yếu do sau khi tập trung vận chuyển lượng hàng hóa lớn phục vụ Tết nguyên đán trong tháng 1/2018, hoạt động vận tải hàng hóa trong tháng 2 chững lại, đặc biệt trong 10 ngày nghỉ tết nguyên đán.

    Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm, vận tải hàng hóa vẫn đạt 260 triệu tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước và 48,2 tỷ tấn.km, tăng 5,3%. Nếu chia theo khu vực thì vận tải trong nước đạt 254,5 triệu tấn, tăng 7,7% và 25,7 tỷ tấn.km, tăng 8,2%; vận tải ngoài nước đạt 5,5 triệu tấn, tăng 1,2% và 22,5 tỷ tấn.km, tăng 2,2%.

    Nếu chia theo ngành vận tải thì nhìn chung lượng vận chuyển tăng ở tất cả các loại hình vận tải trong 2 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, vận tải đường bộ vẫn có khối lượng vận chuyển lớn nhất, đạt 201 triệu tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước và 13,3 tỷ tấn.km, tăng 8,9%; tiếp theo là đường thủy nội địa đạt 45,7 triệu tấn, tăng 6,8% và 9,8 tỷ tấn.km, tăng 6,4%; đường biển đạt 12,4 triệu tấn, tăng 3,2% và 24,5 tỷ tấn.km, tăng 2,9%. Vận chuyển đường hàng không vẫn khá khiêm tốn, đạt 61 nghìn tấn, tăng 6,1% và 160,7 triệu tấn.km, tăng 4,2%. Vận tải đường sắt đạt 0,8 triệu tấn, tăng 0,7% và 0,5 tỷ tấn.km, tăng 10,3%.
    Vận tải hành khách tháng Hai ước tính đạt 376,5 triệu lượt khách, tăng 2% so với tháng trước và 16,8 tỷ lượt khách.km, tăng 4,2%. Tính chung 2 tháng đầu năm, vận tải hành khách đạt 745,8 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước và 32,9 tỷ lượt khách.km, tăng 10,9%, chủ yếu do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp Tết. Vận tải hành khách đường bộ đạt 703,8 triệu lượt khách, tăng 10,1% và 22,9 tỷ lượt khách.km, tăng 10,7%; đường thủy nội địa đạt 31,3 triệu lượt khách, tăng 5,5% và 0,6 tỷ lượt khách.km, tăng 6,3%; đường biển đạt 1,2 triệu lượt khách, tăng 7,3% và 71,1 triệu lượt khách.km, tăng 7,8%. Vận tải bằng đường hàng không đạt khá với 7,9 triệu lượt khách, tăng 12,6% và 8,6 tỷ lượt khách.km, tăng 13,9% do các hãng hàng không trong nước tăng cường thêm các chuyến bay trong dịp Tết. Riêng vận tải đường sắt đạt 1,5 triệu lượt khách, giảm 11,8% và 0,7 tỷ lượt khách.km, giảm 10,9%so với cùng kỳ năm 2017.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.