Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

  Theo đó, bổ sung nhiều nội dung mới, như là:

  • Thêm trường hợp xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế.

  • Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng.

  • Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển.

  • Xử phạt vi phạm về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng, kho, bãi.

  Đồng thời, sửa đổi nhiều quy định khác của Nghị định 127 như:

  • Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả.

  • Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

  • Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt.

  • Bãi bỏ Điều 23 của Nghị định 127.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.