Sữa tắm, dầu gội toàn thân chịu thuế NK 27% • Mặt hàng sữa tắm, dầu tắm gội toàn thân là các chế phẩm dùng làm sạch da, trong đó thành phần hoạt tính bao gồm toàn bộ hoặc một phần chất hữu cơ ở dạng lỏng hoặc kem, đã được đóng gói để bán lẻ thì thuộc mã số 3401.30.00, thuế suất thuế NK 27%.
  Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện phân loại thống nhất và xử lý thuế mặt hàng sữa tắm, dầu gội toàn thân.

  Phân tích cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC và tham khảo Chú giải chi tiết HS các nhóm 33.07, 34.01, 34.02.

  Theo đó, mặt hàng sữa tắm, dầu tắm gội toàn thân là các chế phẩm dùng làm sạch da, trong đó thành phần hoạt tính bao gồm toàn bộ hoặc một phần chất hữu cơ hoạt động bề mặt tổng hợp (mà có thể chứa xà phòng với một tỷ lệ bất kỳ), ở dạng lỏng hoặc kem và đã được đóng gói để bán lẻ thì thuộc nhóm 34.01, mã số 3401.30.00 “- các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc dạng kem và đã đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng” (thuế suất thuế NK 27%).

  Các chế phẩm tương tự nhưng chưa được đóng gói để bán lẻ thì thuộc nhóm 34.02.

  Hướng dẫn việc xử lý thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp lô hàng NK của DN tự khai báo (không có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan) mà chưa đúng mã số theo hướng dẫn trên thì cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ hải quan và thực tế hàng hóa NK để rà soát, kiểm tra, thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế và xử lý theo quy định.

  Trường hợp lô hàng NK có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan thì căn cứ thời điểm có hiệu lực và hướng dẫn của các văn bản để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế theo quy định và không xem xét xử lý lại.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.