Kinh nghiệm phỏng vấn ứng viên xuất nhập khẩu • Cho mình xin hỏi kinh nghiệm liên quan đến phỏng vấn khi ứng vào vị trí nhân viên xuất nhập khẩu ...
  Thanks DDVT • Câu hỏi phỏng vấn cho chức danh Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu :

  Dưới đây là danh sách các câu hỏi phỏng vấn thường gặp và câu trả lời. Bạn click vào đường link để xem câu trả lời cho từng câu hỏi. Hiện tại, ngheghiep123 không thể cung cấp cho các bạn tất cả câu hỏi phỏng vấn kèm theo câu trả lời, chúng tôi rất mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm liên quan, quan điểm của mình ở cuối bài viết này.

  1. Vui lòng cho chúng tôi biết về bản thân bạn/anh/chị?

  2. Những điểm mạnh lớn nhất của anh/chị là gì?

  3. Những điểm yếu lớn nhất của anh/chị là gì?

  4. Anh/chị mong muốn lương và các chế độ như thế nào?

  5. Tại sao anh/chị lại rời bỏ công việc trước?

  6. Hãy cho chúng tôi biết về mục tiêu nghề nghiệp của anh/chị?

  7. Vui lòng cho biết đặc điểm khách hàng mục tiêu của sản phẩm XYZ mà anh chị đã bán trước đây?

  8. Theo anh chị, với sản phẩm ABC của chúng tôi, nên phát triển kênh bán hàng nào?

  9. Làm thế nào để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm DEF của chúng tôi?

  10. Anh/chị hãy cho biết các nhiệm vụ chính của Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu là gì?

  11. Anh/chị đã học hỏi được những gì từ kinh nghiệm/công việc trước đây (hoặc một công việc cụ thể nào đó)?

  12. Tại sao anh/chị lại ứng tuyển vào vị trí Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu ?

  13. Theo anh/chị, thì 3 kỹ năng quan trọng nhất cho Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu là gì?

  14. Anh chị hãy nêu các công cụ, phương pháp được sử dụng cho Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu là gì? Xin vui lòng giải thích làm thế nào để anh/chị sử dụng chúng?

  15. ISO 9001 là gì, làm thế nào để anh/chị áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho công việc Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu ?

  16. Anh chị hãy cho biết các lỗi thường gặp trong công việc Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu ? Và anh chị sẽ có giải pháp xử lý chúng như thế nào?

  17. Hãy cho chúng tôi biết kinh nghiệm của anh/chị liên quan đến Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu ?

  18. Anh/chị để làm gì để nâng cao kiến thức cho công việc Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu ?

  19. Anh chị hãy mô tả tối đa 7 nguyên tắc làm việc của anh/chị?

  20. Anh/chị có câu hỏi nào cho chúng tôi không? • Tự hỏi xong tự trả lời vậy ông ơi • Ai có thêm các câu hỏi trắc nghiệm xin được chia sẻ..


Log in to reply