Khai C/O điện tử như thế nào


 • administrators

  Quy trình đăng ký C/O điện tử trực tuyến
  Bước 1 - Đăng nhập

  Để sử dụng các form khai báo C/O, đầu tiên Doanh nghiệp (DN) phải đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập Mã số thuế (MST) và mật khẩu (do VCCI cung cấp). Chúng tôi sẽ mặc định mật khẩu cũng chính là Mã số thuế của doanh nghiệp. Sau đó đe đảm báo tính bảo mật doanh nghiệp có thể thay đổi mật khẩu của mình.

  Form đăng nhập hệ thống khai báo C/O

  Nhập chính xác MST và mật khẩu. Sau khi đăng nhập thành công Mẫu form xin cấp C/O xuất hiện.

  Bước 2 - Điền mẫu form xin cấp C/O

  Tổng quan về mẫu đơn kê khai (hình minh họa)

  Tổng quan mẫu đơn kê khai

  Về cơ bản việc điền thông tin form xin cấp C/O cũng tương tự như khi DN điền form trên giấy, các DN điền thông tin vào các vị trí trống trên form (vị trí có đường kẻ gạch nối) và các tùy chọn theo kiểu đánh dấu.

  Những thuận tiện khi khai báo C/O điện tử:
  o Trong mục Đơn đề nghị cấp C/O DN khai báo chú ý việc chọn loại form. DN chọn form nào trong bước kê khai form tiếp theo hệ thống sẽ hiển thị luôn loại form đó để doanh nghiệp tiện khai báo.
  o Trong mục Công ty xuất khẩu hệ thống sẽ tự động điền thông tin của DN xuất khẩu theo MST và mật khẩu của DN đó đã đăng nhập.
  o Trong mục Công ty nhập khẩu có 2 trường hợp như sau:
  ü Nếu hệ thống chưa tồn tại DNNK thì DN khai báo phải nhấn vào Thêm mới bên cạnh (Nhấn Ctrl + Click chuột) để điền thông tin và thêm mới doanh nghiệp nhập khẩu vào hệ thống.
  ü Nếu hệ thống đã có DNNK cần khai báo, trên dòng Công ty nhập khẩu sẽ xuất hiện một danh sách hiện ra , DN khai báo chỉ việc chọn tên DN cần thiết là hệ thống sẽ tự động điền thông tin vào mục này.
  o Mục Khai báo mã hàng hóa DN chọn đường liên kết (link) Chọn Mã HS, một cửa sổ mở ra để bạn chọn mã HS phù hợp.
  o Nhấn vào nút Xóa tất cả Mã HS trong trường hợp muốn chọn lại mã HS.
  o Khai báo ngày giờ hệ thống sẽ tự động điền tháng và năm theo tháng năm hiện hành, DN khai báo hoàn toàn có thể chỉnh sửa cho phù hợp.
  Sau khi hoàn thành việc khai báo nhấn nút xác nhận, DN chờ trong giây lát để hệ thống lưu thông tin và một thông báo thành công xuất hiện. Kết thúc quá trình khai báo đăng ký.

  Bước 3 - Kê khai form
  Tổng quan về form A

  Form A
  Kê khai form A:
  o Cách khai báo form A điện tử cũng tương tự như cách khai báo trên giấy. DN khai báo theo các tiêu chí cụ thể trên form
  o Tên công ty xuất khẩu và nhập khẩu cũng được hệ thống tự động điền sẵn từ khi DN khai báo form kê khai.
  o Trong mục kê khai hàng hóa, hệ thống khai báo điện tử hỗ trợ bạn khai báo tối đa 25 dòng.
  o Tên các quốc gia sẽ được hệ thống lấy thông tin từ form kê khai và điền tự động vào form A.
  o Kết thúc quá trình kê khai form A. Kê khai form B:
  Tổng quan form B

  Form B
  o Quy trình khai báo form B, DN làm giống như khai báo form A.
  Ta thao tác tương tự đối với các form khác Bước 4 - Quản lý các form đã kê khai
  Tổng quan về giao diện quản lý

  Giao diện quản lý

  1. Tên công ty nhập khẩu
  2. Ngày được cấp
  3. Tên hàng
  4. Số lần cấp
  5. Lý do cấp
  6. In đơn
  7. In form
  8. Nút sửa lại form.
  9. Xóa kê khai In đơn khai báo

  Sau khi cửa sổ inform hiện lên bạn đơn giản chỉ việc nhấn nút print như hình dưới đây:

  Giao diện In đơn In các form
  Tương tự như cách in khai báo. Bước 5 – Hoàn tất quy trình

  Sau khi kết thúc quy trình in đơn, form. Trên mỗi tờ đơn, form sẽ xuất hiện một mã vạch 2 chiều (Hình minh họa). Mã vạch này sẽ có nhiệm vụ cung cấp các thông tin của đơn, form tới hệ thống tiếp nhận đặt tại VCCI thông qua đầu đọc mã vạch 2 chiều.

  Mã vạch 2 chiều Thay đổi mật khẩu quản trị
  Để đảm bảo an toàn về thông tin khi sử dụng hệ thống khai báo CO điện tử trực tuyến, chúng tôi khuyến cáo các DN nên thay đổi thường xuyên mật khẩu tài khoản thuộc DN mình. Cách làm như sau:

  1. Nhập mật khẩu hiện hành
  2. Nhập mật khẩu mới.
  3. Xác nhận mật khẩu mới.
  4. Nhấn nút thay đổi mật khâu

Log in to reply