Thủ tục nhập khẩu tivi led • Thủ tục nhập khẩu tivi led nhanh gọn đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí.Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.
  Về thủ tục nhập khẩu tivi led:
  Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, thì mặt hàng bạn hỏi thuộc danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Do đó, khi bạn nhập khẩu mặt hàng này, ngoài thủ tục hải quan phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  Về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, bạn đọc tham khảo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu -phát sóng vô tuyến điện.
  Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Đối với thủ tục hải quan điện tử, đề nghị bạn đọc tham khảo Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
  Về việc xác định mã HS:
  Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo thực tế của hàng hóa nhập khẩu.
  Với mặt hàng bạn hỏi, theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, bạn có thể tham khảo các mã hàng trong nhóm hàng sau:
  - 85.28: Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh.
  - 8528.72.92: LCD, LED và kiểu màn hình dẹt khác

  Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo thực tế hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.

  Về thuế nhập khẩu:
  Sau khi xác định được mã HS của hàng hóa, bạn đọc tham khảo mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mã số HS của hàng hóa (đã xác định) tại Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, Thông tư 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính.
  Với mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018, thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Biểu thuế này.

  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 - pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.comLooks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.