Thủ tục nhập khẩu các loại mắt kính • Thủ tục nhập khẩu các loại mắt kính thời trang, kính cận, tròng kính cận, kính áp tròng (contact lense)
  Để xác định mặt hàng kính các loại nhập khẩu có phải xin giấy phép nhập khẩu hay không thì phải căn cứ vào mã HS của hàng hoá nhập khẩu, đối chiếu quy định tại Phụ lục số I (Danh mục trang thiết bị y tế phải cấp giấy phép nhập khẩu) ban hành kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế để thực hiện. Thủ tục nhập khẩu các loại mắt kính thời trang, kính cận, tròng kính cận, kính áp tròng (contact lense)

  Theo đó, trường hợp hàng hoá kính mắt có mã HS là 9004.90.10 – Kính mắt, kính áp tròng (cận, viễn, loạn) và dung dịch bảo quản kính áp tròng thì phải có giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 30/2015/TT-BYT. Trường hợp có quy định mới thay thế hay sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2015/TT-BYT sẽ thực hiện theo quy định và thời hiệu quy định mới. Thủ tục nhập khẩu các loại mắt kính thời trang, kính cận, tròng kính cận, kính áp tròng (contact lense)

  Khách hàng có thể tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi Vinalines Logistics để được tư vấn cụ thể Thủ tục nhập khẩu các loại mắt kính thời trang, kính cận, tròng kính cận, kính áp tròng (contact lense)

  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Ms. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
  Ms. Nhan: 0911. 030. 666 – vttnhan@vinalineslogistics.com.vnLooks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.