Hà Nội phê duyệt Đề án "Quản lý và phát triển hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 • Ngày 13/02/2018, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Đề án : "Quản lý và phát triển hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025", với các quan điểm, định hướng phát triển hoạt động logistics trên địa bàn thành phố như sau:

  • Coi logistics là một trong những ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng mũi nhọn của Hà Nội trong chiến lược phát triển của ngành dịch vụ nói riêng và chiến lược phát triển kinh tế Thành phố nói chung, là yếu tố động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong phát triển thương mại và xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, dịch vụ đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng. Phát triển logistics như một ngành kinh tế quan trọng có nhiều lợi thế cạnh tranh của Thành phố với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

  • Phát triển nhanh, ổn định và có tầm nhìn dài hạn hệ thống logistics của Thành phố cả về kinh tế, xã hội và môi trường, đồng thời nâng cao năng lực và chất lượng hệ thống logistics nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chỉ số cạnh tranh của Thành phố. Thúc đẩy ứng dụng rộng rãi và hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến, hiện đại để theo kịp với sự phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới.

  • Phát triển hệ thống logistics phải phù hợp đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội, phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, gắn liền và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và các vùng trong cả nước, hội nhập kinh tế thế giới theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

  • Xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường hàng không, cải thiện hành lang pháp lý, xây dựng cơ chế thu hút vốn đầu tư để thu hút các tập đoàn nước ngoài trên thế giới và trong khu vực vào đầu tư, xây dựng, khai thác tại các trung tâm dịch vụ logistics trên địa bàn, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngành logistics nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.
   alt text
   Thành phố cũng đặt các mục tiêu:

  • Phát triển và hỗ trợ các hoạt động logistics nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp sản xuất và thương mại, hình thành một hệ thống logistics hiện đại và đóng góp ngày càng nhiều vào GRDP của Thành phố.

  • Phát triển thành phố Hà Nội thành một trong ba trung tâm logistics lớn của cả nước và khu vực, đạt trình độ quốc tế, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, thương mại và đầu tư của thành phố Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, thực hiện vai trò cửa ngõ kết nối quốc gia phía Bắc Việt Nam của hai hành lang một vành đai kinh tế Việt Trung, đáp ứng nhu cầu luân chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, trung chuyển và nội địa.

  Với các mục tiêu cụ thể gồm:

  • Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GRDP của thành phố Hà Nội đạt 9-11%; tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 17%-21%; tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 60%-65%; chi phí logistics giảm xuống tương đương 14%-17% GRDP Thành phố.

  • Đến năm 2025, đưa vào hoạt động khai thác một số hạ tầng dịch vụ logistics như 02 trung tâm logistics, 02 cảng cạn ICD, 01 cảng thủy container quốc tế, 05 trung tâm tiếp vận và một số hệ thống kho chuyên dụng

  UBND Thành phố Hà Nội cũng giao Sở Công Thương thành phố chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương xây dựng và trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án (chậm nhất trong tháng 4/2018).


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.