Cho thuê cẩu các loại từ 50 tấn đến 500 tấn và 1250 tấn  • Dịch vụ cho thuê cẩu nâng hạ thiết bị nặng.
    Cho thuê thiết bị nâng hạ tại công trình.
    Nhận nâng hạ thiết bị
    Liên hệ: 0975145079Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.