Bán xe nâng container Reach Stacker/ Reach Stacker for sale • Bán 2 xe nâng container có hàng (Reach Stacker)
  2 xe nâng container rỗng ( Empty Handler )

  Sản xuất năm 2004
  Nước sản xuất : Thụy Điển
  Nơi xem xe : Khánh Hòa
  Giá cả : Thương lượng
  Liên hệ : Mr Phú : 09029151480_1519721105898_RS01-1.jpg
  0_1519721135854_RS01-3.jpg 0_1519721162831_RS02-1.jpg 0_1519721175911_RS02-2.jpg 0_1519721189572_RS02-3.jpg 0_1519721204210_EH01-1.jpg 0_1519721215216_EH01-2.jpg 0_1519721236401_EH02-1.jpg 0_1519721277030_EH01-EH02.jpg


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.