Quy trình cấp vận đơn đường biển


 • administrators

  Sau đây tôi xin giới thiệu quy trình cấp vận đơn đường biển.
  Vận đơn là loại chứng từ quan trọng nhất để chứng minh quyền sở hữu hàng hóa.
  Các sai sót sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề.
  Hãy xem xét kĩ từng bước của quy trình :
  Bước 1: shipper/consignor giao hàng cho đại lý tàu tại cảng bốc và yêu cầu ký phát vận đơn.
  Bước 2: nhằm xác định bằng chứng của việc giao nhận hàng, đại lý tàu cảng bốc ký phát cho người gởi hàng vận đơn gốc, thông thường nó gồm 3 bản: 3/3 original B/L
  Bước 3: có 2 cách
  – cách 1: shipper trực tiếp gởi 1 bản original B/L cho consignee ( nhưng phải gởi nhanh vì sợ trễ hàng và phải gởi đảm bảo)
  – cách 2: shipper gởi original B/L cho consignee thông qua hệ thống bank ( gởi bằng cách nào là phụ thuộc vào các phương thức thanh toán trong contract)
  Bước 4: Đại lý tàu cảng dỡ gởi thông báo hàng tới cho consignee( NOA: notice of Arrival). ở đây thường thì consignee phải chủ động đoán ngày tàu tới cảng dỡ để lấy hàng chủ động hơn,
  Bước 5: Consignee xuất trình B/L hợp lệ
  Bước 6: Bước đổi lệnh
  đại lý tàu cảng dỡ ký phát D/O( delivery Order) ,thông thường 1 tờ B/L đổi được 3 tờ D/O ( cầm 3 tờ đem về ). Consignee làm thủ tục nhập khẩu, nếu là hàng nguyên cont thì đi tới đại lý hãng tàu làm thủ tục đóng thuế bank ( nếu có) và ký cược mượn cont ( thường 1 cont phải ký cược 400k) vậy là ok rồi.
  Bước 7: Đại lý tàu cảng dỡ giao hàng cho consignee trên cơ sở consignee xuất trình lệnh giao hàng.

  vận đơn có nhiều loại , sẽ tiếp tục cập nhật.


Log in to reply