Thủ tục nhập khẩu giống cây trồng • Căn cứ Điều 14 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về nhập khẩu giống cây trồng:
  “Điều 14. Nhập khẩu giống cây trồng
  1. Nhập khẩu có giấy phép
  Thương nhân nhập khẩu giống cây trồng chưa có tên trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh hoặc Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam, hoặc chưa có văn bản công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới hoặc văn bản công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới phải được Tổng cục Lâm nghiệp hoặc Cục Trồng trọt cấp phép.
  2. Nhập khẩu không cần giấy phép
  Thương nhân nhập khẩu giống cây trồng có tên trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh hoặc Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam hoặc có văn bản công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới hoặc văn bản công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam, không phải xin phép.”
  Đề nghị Công ty tham khảo và liên hệ trực tiếp với Cục Trồng trọt hoặc Tổng Cục Lâm Nghiệp để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể về việc cấp phép nhập khẩu và các quy định có liên quan:
  a) Đối với giống cây trồng nông nghiệp: Cục Trồng trọt

  • Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận “một cửa” - Văn phòng Cục Trồng trọt
  • Website: www.cuctrongtrot.gov.vn.
  • Địa chỉ: Nhà A6A, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: 04.3823.4651 Fax: 04.3734.4967
  • Email: vanphongctt@gmail.com
   b) Đối với giống cây trồng lâm nghiệp: Tổng cục Lâm nghiệp
  • Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp
  • Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.
  • Điện thoại: 04.3843.8792 Fax: 04.3843.8793
  • Email: ln@mard.gov.vn
   Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn mặt hàng “hạt giống măc ca” thuộc diện phải kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu.

  Đề nghị Công ty tham khảo quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan dự định làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn.


 • administrators

  Liên quan đến giống cây trồng và sản phẩm hoa quả hình như có List hạng mục cho phép hoặc không cho phép nhập khẩu vào Việt Nam..
  Ví dụ hiện tại một số loại hoa quả Malay ko đc nhập vào VN: sầu riêng ... • cung cấp danh sách đi thím