Hà Nội sẽ có thêm 6 cụm công nghiệp • Các cụm công nghiệp vừa có quyết định thành lập chính thức gồm có:
  1. Tại huyện Ba Vì gồm các cụm công nghiệp sau:
  Cụm công nghiệp Đồng Giai, huyện Ba Vì, tại xã Vật Lại với quy mô hơn 20ha. Việc xây dựng cụm công nghiệp này nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp là phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
  Cụm công nghiệp Cam Thượng, huyện Ba Vì, tại xã Cam Thượng với quy mô 15,59ha. Việc xây dựng cụm công nghiệp này nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp là phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (May mặc, da giày, điện tử, thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng).
  2. Tại huyện Phúc Thọ:
  Cụm công nghiệp Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ tại khu đường Dúng, xã Liên Hiệp với quy mô 8,1ha. Việc xây dựng cụm công nghiệp này nhằm khắc phục tình trạng manh mún của phát triển công nghiệp làng nghề hiện nay, khắc phục việc ô nhiễm môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Thu hút được các doanh nghiệp có đủ năng lực điều kiện sản xuất ngành nghề thuê đất sản xuất, đóng góp cho ngân sách nhà nước giải quyết việc làm tập trung cho lao động tại địa phương, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Có quy mô vừa và nhỏ, bố trí các doanh nghiệp có quy mô từ nhỏ đến vừa, ngành nghề đa dạng như: May thêu xuất khẩu, mây tre đan, cơ khí, chế biến nông sản ít gây độc hại và ô nhiễm môi trường.
  Cụm công nghiệp thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, tại thị trấn Phúc Thọ với quy mô 20,6ha. Việc xây dựng cụm công nghiệp này nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp là phát triển công nghiệp là cụm công nghiệp sử dụng công nghệ sạch, đa ngành nghề, ít độc hại và ô nhiễm môi trường.
  3. Tại huyện Quốc Oai:
  Cụm công nghiệp Yên Sơn, huyện Quốc Oai, tại xã Yên Sơn với quy mô 8,76ha. Việc xây dựng cụm công nghiệp này nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp là phát triển công nghiệp (Sản xuất vật liệu cách âm, cách nhiệt, cao su xốp, chế biến lâm sản...).
  4. Tại huyện Ứng Hòa:
  Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, huyện Ứng Hòa tại thị trấn Vân Đình với quy mô 50ha. Việc xây dựng cụm công nghiệp này nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp sạch, ít độc hại, các ngành công nghiệp nhẹ; ưu tiên phát triển công nghiệp ngành nghề địa phương, chế biến nông lâm sản, dệt may, thêu ren, mây tre đan, cơ khí chế tạo, sản xuất vật liệu.