Thông tin về việc điều hành giá xăng dầu • Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 21 tháng 02 năm 2018 là: 73,062 USD/thùng xăng RON 92 (xăng nền để pha chế xăng E5 RON92); 76,160 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 78,319 USD/thùng dầu hỏa; 365,734 USD/tấn dầu mazut 180 CST 3.5S. Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo Công văn số 171/BCT-QLG ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài Chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.821,50 đồng/lít (chưa có thuế GTGT)

  Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ- trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại công văn số 439/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 01 năm 2018 về việc theo dõi tình hình tiêu thụ xăng RON 95... trong quí I/2018 để công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thị trường và quy định của pháp luật, qua giám sát giá xăng RON95 kỳ điều hành này có diễn biến giảm, Liên Bộ Công Thương- Bộ Tài chính yêu cầu các thương nhân giảm giá bán xăng RON95 tối thiểu 400 đồng/lít so với hiện hành.

  Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

  • Xăng E5 RON92: không cao hơn 18.340 đồng/lít
  • Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.716 đồng/lít
  • Dầu hỏa: không cao hơn 14.560 đồng/lít
  • Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.528 đồng/kg

  Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân kinh doanh xăng dầu quyết định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày
  21 tháng 02 năm 2018 đối với các mặt hàng xăng dầu.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.