Cho thuê tàu rời, tàu chở quặng, than các loại đi Trung Quốc • Đội tàu chạy quốc tế.
  Đi các cảng Trung QUốc
  Khâm Châu Phòng Thành
  Quảng Châu, Thâm QUyến , Hồng Kong
  Thanh Đảo
  Hạ Môn
  Thượng Hải..

  Đội tàu từ 1000 tấn đến 1 vạn tấn.
  Liên hệ : 0975145079
  Skype: tuan.px


 • administrators

  0_1519038384848_BA2AE981-2411-4048-91B9-8AADC61D6E5C.jpeg
  Cho thuê tàu rời..
  Đại lí tàu
  Vận chuyển đường biển? • Chuyên chở tàu rời sang Trung Quốc cần đáp ứng những yêu cầu gì ???Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.