Đá granit nhập khẩu có thuế suất từ 0% đến 20% • Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Cục Hải quan Hải Phòng về vướng mắc phân loại mặt hàng đá granit nhập khẩu.

  Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng đá granit NK thuộc 2 phân nhóm 25.16 và 68.02.

  Nếu xác định được mặt đá là granit dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng, loại mới chỉ cắt bằng cưa thành tấm, sản phẩm còn ở dạng thô, chưa được gia công (chưa đánh bóng, cắt cạnh, mài…), trên mặt đá còn mang dấu vết của quá trình cưa (với việc cưa này, nếu đặt một tấm giấy mỏng và chà xát nhẹ đều và bằng phẳng với một bút chì được giữ càng bằng phẳng càng tốt. Điều này biểu lộ các vết cưa đều trên những bề mặt được cưa cẩn thận hoặc bề mặt có dạng hạt), thuộc phân nhóm 25.16. Theo Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC có thuế suất thuế XK là 0%.

  Nếu xác định được mặt đá là granit dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng, loại mới chỉ cắt bằng cưa, sản phẩm đã được gia công (đã đánh bóng, cắt cạnh, mài…), có bề mặt phẳng, thuộc nhóm 68.02. Theo Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC có thuế suất thuế XK từ 10- 20%.

  Được biết, việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào các tài liệu kỹ thuật, tính chất và thành phần cấu tạo và thực tế của hàng hóa NK.

  Đồng thời căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14-11-2011 của Bộ Tài chính; và 6 quy tắc phân loại tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.