Hỗ trợ phát triển bền vững suốt chuỗi cung ứng • Các công ty có thể hỗ trợ phát triển bền vững trên toàn bộ chuỗi cung ứng của họ với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Giảm giấy bằng cách tự động các quá trình kinh doanh sử dụng, tối ưu hóa các lô hàng và tải với tầm nhìn end-to-end, tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải bằng cách tránh gián đoạn chuỗi cung ứng, và nguồn nguyên liệu từ các nhà cung cấp với mục tiêu phát triển bền vững như đầu óc chỉ là một vài ví dụ. Ed Rusch, phó chủ tịch tiếp thị của công ty cho Elemica, cung cấp các đề xuất sử dụng công nghệ và mạng lưới kinh doanh để cân bằng tăng trưởng, doanh thu và chi phí trong khi phủ xanh chuỗi cung ứng của bạn.
  alt text

  1. Trao quyền cho các đối tác kinh doanh. Một sức mạnh công nghiệp nền tảng cộng tác và truyền thông khung được thiết kế để tạo điều kiện thời gian thực và trao đổi thông tin chính xác giúp tạo ra hiệu quả và loại bỏ chất thải.

  2. Nâng cấp cho hiệu quả. Thiết kế lại mạng lưới chuỗi cung ứng của bạn để mang lại cho các mặt hàng gần nhà, nơi nó có ý nghĩa kinh tế, và nguồn toàn cầu, nơi đảm bảo cung cấp số dư tiết kiệm. Các chuỗi cung ứng rút ngắn làm giảm quãng đường đi để tiết kiệm tiêu thụ nhiên liệu và giảm thiểu rủi ro.

  3. Hãy chủ động. Tăng tầm nhìn vào hoạt động chuỗi cung ứng, bao gồm cả quản lý sự kiện cho phép theo dõi và giám sát vật liệu chảy khi chúng xảy ra. Kết hợp phân tích để xác định các mẫu khi họ phát triển cho, hành động chủ động hướng dữ liệu.

  4. quá trình vận chuyển Optimize. hợp tác nhà cung cấp và các quá trình tự động giảm số dặm và phát thải cácbon. Đảm bảo đơn đặt hàng được vận chuyển hàng hóa về thời gian, địa điểm thích hợp, và với số lượng phù hợp với việc giao hàng lần đầu thành công.

  5. Sử dụng các ứng dụng khe đặt phòng. Hãy tìm một ứng dụng cho phép bạn lên lịch các cuộc hẹn tại bến tàu cho khách hoặc khởi hành để đảm bảo các trung tâm phân phối có đội ngũ và trang thiết bị để tạo điều kiện bốc xếp để giảm thời gian chờ đợi và chạy không tải.

  6. Chuẩn bị cho gián đoạn. Tránh gián đoạn chuỗi cung ứng đòi hỏi nhanh lô hàng để đáp ứng giao dịch vụ khách hàng, có thể ảnh hưởng đến chi tiêu giao thông và môi trường.

  7. Xây dựng linh hoạt. Kịp thời thích ứng với những thay đổi kinh doanh với tác động tối thiểu đến môi trường bằng cách xây dựng linh hoạt vào quá trình của chuỗi cung ứng.

  8. Giảm hàng tồn kho dư thừa. Thêm cổ phiếu góp phần tiêu cực đến môi trường bằng năng lượng không cần thiết và tiêu thụ tài nguyên trong quá trình sản xuất, vận chuyển hàng và lưu kho.
   chảy

  9. liệu Tối ưu hóa. Phối hợp với các nhà cung cấp cho một 100- phần trăm lưu lượng inbound chính xác của vật liệu và dịch vụ, giảm lãng phí không cần thiết của các nguồn tài nguyên.

  10. Tự động hóa các quy trình thủ công. Tự động hoá mua sắm, tìm nguồn cung ứng, hàng tồn kho, hậu cần và quản lý trật tự hạn chế việc sử dụng giấy để lưu cây và các nguồn lực khác.