Thủ tục nhập khẩu bình giữ nhiệt • Căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
  - Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

  • Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thì mặt hàng:
   • Bình giữ nhiệt với chất liệu vỏ bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ (stainless steel) như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS nhóm 7310.21; tuỳ theo dung tích của bình mà có mã số HS chi tiết phù hợp.
    Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.
    Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 11/6/2012, thì hàng hóa của Công ty dự định nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.