Đường đi của Vận đơn theo lệnh To order of B/L


 • administrators

  Vận đơn theo Lệnh (To order of...) thường được sử dụng khi mua hàng hóa quốc tế có liên quan đến L/C(Thư tín dụng)

  Vận đơn theo lệnh được cấp phát bởi một đại lý vận chuyển (Freight Forwarder)

  Để lấy được hàng thì người nhận hàng cuối cùng sẽ phải cung cấp vận đơn gốc có dấu ký hậu của ngân hàng.

  Sau đây là đường di chuyển của vận đơn theo lệnh:

  Mua bán hàng hóa 3 bên:

  Công ty A mua hàng của công ty B, công ty B lại mua hàng của công ty C.

  Giữa công ty C và công ty B ký hợp đồng mua bán hàng hóa với phương thức thanh toán là Thư tín dụng (LC) sau đó công ty B ký hợp đồng với công ty để bán lại lô hàng đó. Tuy nhiên để tiết kiệm chi phí nên hàng sẽ được giao trực tiếp cho công ty A.

  Giữa công ty A và công ty B ký hợp đồng mua bán hàng hóa theo phương thức thanh toán trả sau. Trách nhiệm xác nhận thanh toán với ngân hàng là do công ty B đảm nhiệm

  Sau khi hàng lên tàu thì công ty đại lý vận chuyển Freight Forwarder sẽ phát hành một vận đơn thứ cấp (House B/L). Trên vận đơn sẽ đề cập tên người gửi hàng (Shipper), Notify Party (Tên người bán lần 2) và ở mục Consignee sẽ đề là To order of ABC bank. Abc bank là ngân hàng xác nhận thanh toán (Comfirmation Bank). Sau đó, bản gốc của vận đơn này sẽ được công ty đại lý vận chuyển chuyển phát cùng với LC đến cho ngân hàng (Comfirmation Bank).

  Để lấy được hàng thì chủ hàng phải xuất trình vận đơn gốc cho hãng tàu. Do đó, chủ hàng phải liên hệ với bên bán hàng trung gian (Công ty B) để đến ngân hàng ABC được đề cập trên vận đơn để làm thủ tục thanh toán và nhận hồ sơ vận chuyển. Sau khi ngân hàng việc thanh toán đã được xác nhận thì ngân hàng sẽ đóng dấu ký hậu lên vân đơn gốc và trả lại cho người xác nhận thanh toán (Công ty B). Sau đó công ty B sẽ chuyển gửi cho chủ hàng cuối cùng để đến hãng tàu lấy lệnh (Delivery Order) giao hàng.

  Lưu trình 1:
  Freight Forwarder -> Ngân hàng thanh toán (Confirmed Bank)->Notify Party -> Consignee -> Hãng tàu
  Mua bán hàng hóa 2 bên:

  Nếu là mua bán 2 bên thì chủ hàng (Người mua) phải trực tiếp đến ngân hàng để xác nhận thanh toán hoặc thanh toán ngay cho ngân hàng để nhận lại vận đơn gốc có dấu ký hậu của ngân hàng và sau đó đi lấy lệnh giao hàng tại hãng tàu.

  Lưu trình 2:
  Freight Forwarder -> Ngân hàng thanh toán (Confirmed Bank -> Consignee -> Hãng tàu


Log in to reply