Cách thức tra cứu thông tin tờ khai hải quan điện tử • Doanh nghiệp có nhu cầu tra cứu thông tin tờ khai hải quan điện tử của đơn vị mình có hai cách để tiếp cận, kiểm tra từ Cổng thông tin điện tử hải quan hoặc dịch vụ tin nhắn.

  Gần đây nhiều doanh nghiệp có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan để đăng ký tài khoản tra cứu thông tin và đăng ký sử dụng dịch nhắn tin tra cứu thông tin tờ khai hải quan điện tử.

  Liên quan đến đề xuất trên, ngày 2/2, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử hải quan (Cục CNTT và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan) cho biết: Để tra cứu thông tin tờ khai hải quan điện tử doanh nghiệp không phải gửi văn bản đến Tổng cục Hải quan và có thể thực hiện qua 2 hình thức sau.

  Thứ nhất, doanh nghiệp sử dụng tiện ích “tra cứu thông tin tờ khai hải quan” được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử hải quan (www.customs.gov.vn).

  Thứ hai, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nhắn tin tới số điện thoại 0869600633. “Để đăng ký sử dụng dịch vụ này, trước tiên doanh nghiệp cần truy cập vào địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn/doanhnghiep.aspx và thực hiện các thủ tục đăng ký theo hướng dẫn”- lãnh đạo Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử hải quan cho biết thêm.

  Đáng chú ý, theo đại diện Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử hải quan, việc sử dụng tin nhắn chỉ tra cứu được thông tin tờ khai của doanh nghiệp, không tra cứu được thông tin tờ khai hải quan điện tử của doanh nghiệp khác.

  Ngoài ra, với số điện thoại đã được đăng ký lần đầu với cơ quan Hải quan, doanh nghiệp có thể ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào để sử dụng dịch vụ nhắn tin tra cứu thông tin tờ khai hải quan điện tử của doanh nghiệp.

  Ngoài việc cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin tờ khai hải quan điện tử cho doanh nghiệp như đề cập ở trên, thông qua Cổng thông tin và số điện thoại 0869600633, cơ quan Hải quan còn thực hiện cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử phục vụ công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước; các tổ chức tín dụng; tổ chức cấp C/O (chứng nhận xuất xứ hàng hóa) từ ngày 15/3/2017.