Máy nghe nhạc xe ô tô có thuế NK từ 0 đến 3% • Mặt hàng “máy nghe nhạc xe ô tô” có cấu tạo hoạt động như một máy xử lý dữ liệu tự động do có cấu hình phần cứng bao gồm: bộ xử lý tốc độ 800 MHz, bộ nhớ trong dung lượng 16GB, RAM dung lượng 1 GB, việc nhập dữ liệu của mặt hàng thông qua màn hình cảm ứng… Mặt hàng được phân loại vào nhóm 84.71, nhóm này có thuế NK từ 0 đến 3%.
  alt text
  Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước thắc mắc của Cục Hải quan TP.HCM về phân loại mặt hàng “máy nghe nhạc xe ô tô” đã được Tổng cục Hải quan phân loại vào nhóm 84.71 tại thông báo kết quả phân loại số 1966/TB-TCHQ.

  Tổng cục Hải quan cho biết, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành theo Thông tư 103/2015/TT-BTC và Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính, đồng thời tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012.

  Theo Tổng cục Hải quan, “máy nghe nhạc xe ô tô” thuộc thông báo kết quả phân loại số 1966/TB-TCHQ có những đặc điểm: có cấu tạo hoạt động như một máy xử lý dữ liệu tự động do có cấu hình phần cứng bao gồm: bộ xử lý tốc độ 800 MHz, bộ nhớ trong dung lượng 16GB, RAM dung lượng 1 GB, việc nhập dữ liệu của mặt hàng thông qua màn hình cảm ứng, mặt hàng sử dụng hệ điều hành android để xử lý dữ liệu.

  Về tính năng: nghe nhạc qua USB, thu sóng AM, FM, kết nối wifi, bluetooth… được thực hiện trên hệ điều hành android, đây là một trong những chức năng của mẫu hàng. Thêm vào đó, mẫu hàng có thể nâng cấp hoặc cập nhật thêm các tính năng từ kho ứng dụng như cài đặt thêm phần mềm kèm bản đồ để hướng dẫn cho người lái xe.

  Tổng cục Hải quan cho biết, chức năng thu sóng radio cũng là là 1 chức năng của mẫu hàng, không phải là chức năng chính, không mang đặc trưng chính của mẫu. Do đó, không đủ cơ sở phân loại vào mẫu vào nhóm 85.27. Bên cạnh đó, mẫu hàng thực tế không tích hợp đầu DVD bên trong, do vậy cũng không phù hợp xem xét phân loại vào nhóm 85.21.

  Do vậy, bản chất mặt hàng là máy xử lỹ dữ liệu tự động nên phù hợp phân loại vào nhóm 84.71.