Việt Nam hội đủ điều kiện để xác lập khu vực của PSSA • Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã làm cho các quốc gia trên hành tinh ngày càng xích lại gần hơn, đồng thời xác định vai trò không thể thay thế của ngành hàng hải trong kinh tế biển. Tuy nhiên cũng đặt ra cho nhân loại trách nhiệm lớn là phải bảo vệ và gìn giữ môi trường sinh thái biển đảo trên những tuyến đường biển có hoạt động hàng hải nhộn nhịp, nguy cơ gây tổn hại đến môi trường sinh thái, kinh tế xã hội, văn hóa và khoa học cho những nước ven biển. Thế giới xử lý vấn đề này như thế nào, xin mời độc giả tiếp cận phần dưới đây: IMO và MEPC (Maritime Environment Protection Committee) là những nhân tố tích cực bảo vệ môi trường biển trên thế giới.

  Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) (International Maritime Organisation) là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên lo quản lý ngành hàng hải thế giới, ra đời ngót thế kỷ nay, quy tụ hầu hết các quốc gia biển và có tàu biển vào Tổ chức này. IMO hoạt động tích cực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực liên quan, đặc biệt là luật lệ hàng hải cũng như bảo vệ môi trường sinh thái biển toàn cầu. Cùng với việc cho ra đời Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển 1973 (International Convention for the Prevention of Pollution from ship 1973, Marpol 73/78), IMO thành lập Ủy ban bảo vệ môi trường biển MEPC để quản lý và phòng chống ô nhiễm tàu biển gây ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo vệ những vùng biển đặc biệt (SA) do tác động của những hoạt động hàng hải quốc tế dẫn đến tổn thương tài nguyên và môi trường sinh thái biển, được cụ thể hóa bằng PSSA.

  Ý NGHĨA VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VÙNG PSSA

  “PSSA” là vùng biển đặc biệt nhạy cảm (Particularly Sensitivity Sea Area) một công cụ hiệu quả để bảo vệ môi trường sinh thái biển của IMO, ra đời 1990 để thúc đẩy sự quản lý chặt chẽ hơn hoạt động hàng hải quốc tế đối với những vùng biển có giá trị về sinh thái, kinh tế xã hội, văn hóa, lịch sử ở phạm vi quốc gia và quốc tế, được IMO công nhận và cùng với nước chủ quản đề ra biện pháp bảo vệ hữu hiệu. Thủ tục thành lập, qui trình công nhận, cơ chế vận hành cũng như lợi ích thiết thực mang lại cho PSSA được qui định bằng văn bản pháp lý của IMO.

  Ngoài ra, muốn được công nhận là khu PSSA còn phải hội tụ những yếu tố liên quan đến các khu bảo tồn biển khác của thế giới, như:

  Vùng đặc biệt [Special Area Marpol – Phụ lục I (dầu), phụ lục II (chất lỏng độc hại), phụ lục V (rác), phục lục VI (khí SO2), được IMO xác định là khi vực nhạy cảm; Vùng biển là khu đất ngập mặn RAMSAR (RS); Vùng biển là khu di sản thế giới – UNESCO (WH); Vùng biển là khu dự trữ sinh quyển thế giới - UNESCO (PR); Vùng biển là khu bảo tồn biển quốc gia (MPA);

  Trên thế giới hiện có 12 PSSA được IMO công nhận. Nếu được công nhận là khu PSSA thì sẽ có lợi như sau: 1, Sự công nhận của toàn cầu về tầm quan trọng của khu vực và được xác định trên bản đồ hàng hải thế giới (Maritime International Chart). 2, Được IMO thông báo đến các Tổ chức hàng hải quốc tế và cá nhân biết để tuân thủ qui chế của PSSA khi đi qua khu vực này. 3, Cho phép quốc gia ven biển áp dụng những biện pháp bảo vệ tốt nhất để tránh rủi ro và tai nạn do hoạt động hàng hải quốc tế gây ra.

  CẦN XÁC LẬP VÙNG BIỂN CỦA VN LÀ KHU VỰC CỦA PSSA

  Vị trí địa kinh tế

  VN là quốc gia biển, thành viên của IMO, có vùng biển 1.278.000km2/3.447.000km2 của biển Đông. Biển Đông là một trong 6 biển lớn của thế giới. Biển VN án ngữ trên các tuyến hàng hải và hàng không huyết mạch nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, châu Âu, Trung Đông và Đông Bắc Á. Có 6/10 tuyến hàng hải lớn nhất đi qua đây, 70% lượng dầu mỏ từ Trung Cận Đông, Đông Nam Á đưa về các nước Đông Bắc Á, 45% hàng hóa xuất nhập của Nhật Bản và 65% của Trung Quốc đều được vận chuyển trên trục hàng hải này. Hàng ngày có 450-500 tàu trọng tải lớn và hàng trăm lượt máy bay dân dụng hoạt động trên tuyến suốt dọc bờ biển dài 3.444km của VN, đây là một trong những khu vực hàng hải nhộn nhịp nhất hành tinh.

  VN hội đủ điều kiện của IMO để xác lập khu vực PSSA

  Hiện nay vùng biển VN có một di sản thế giới là Vịnh Hạ Long, một khu RamSar (Xuân Thủy – Nam Định), 6 khu dự trữ sinh quyển thế giới UNESCO (Cát Bà, ven biển Châu thổ đồng bằng Sông Hồng, Cù Lao Chàm, Cần Giờ, Cà Mau, ven biển và hải đảo tỉnh Kiên Giang) và 16 khu bảo tồn quốc gia (MPA). Theo nghiên cứu gần đây nhất thì VN hội đủ những tiêu chí và điểu kiện qui định của IMO và MECP để xác lập một số vùng biển thành khu vực PSSA và căn cứ vào công ước quốc tế Marpol 73/78, chúng ta có thể đề nghị với IMO xem xét và giúp đỡ VN hình thành một số khu vực PSSA trên biển VN, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như góp phần cùng thế giới bảo vệ môi trường sinh thái biển toàn cầu.

  Như chúng tôi được biết, cách đây hơn hai năm các cơ quan hữu trách VN đã tiếp cận với IMO để bàn bạc việc này và đề tài nghiên cứu cũng được Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm cho triển khai. Nhưng mãi đến nay chưa thấy kết quả, mà thời gian thì không dành cho sự chậm chạp, trì trệ. Thiết nghĩ việc xác lập khu vực PSSA là cấp bách và hợp lý. Mong rằng các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét và thực hiện.