Từ 1.7.2016, Không VGM - Không lên tàu (No VGM – No Loading)


 • administrators

  No VGM - No Loading không phải khẩu hiệu, nó là "giấy thông hành" đến với môi trường an toàn và chuyên nghiệp trong vận tải container mà Việt Nam phải "xắn tay" thực hiện từ 1.7.2016. VGM (Verified gross mass) là tổng khối lượng của một container có hàng.

  Tháng 5.2014, Tổ chức Hàng Hải quốc tế (IMO), Ủy ban an toàn Hàng Hải (MSC) phê duyệt điều luật An Toàn Sinh Mạng Trên Biển (Safety of Life at Sea – SOLAS) trong đó yêu cầu chủ hàng phải khai báo và xác minh trọng lượng của container trước khi chất hàng lên tàu. Điều luật này bắt buộc với 170 nước thành viên trong đó có Việt Nam.

  Từ ngày 1.7.2016, kiểm soát VGM tại cảng áp dụng với container vận chuyển quốc tế, không áp dụng với container vận chuyển nội địa.

  Một số thông tin doanh nghiệp cần chú ý từ 1.7.2016

  • Bỏ quy định chênh lệch 5-10% trọng lượng, chỉ cần hàng không vượt max gross weight sẽ cho phép chất hàng lên tàu.

  • Cảng không cung cấp dịch vụ cân container để xác nhận VGM. Cảng chỉ cung cấp dịch vụ cân xác nhận VGM đối với các container đóng hàng tại kho hoặc bãi trong cảng và đối với trường hợp container đã hạ bãi nhưng cần xác minh lại VGM theo yêu cầu của hãng tàu hoặc khách hàng, hoặc cơ quan chức năng.

  • Mỗi Container sẽ có 1 VGM khác nhau, chủ hàng có thể gom nhiều container đã khai báo VGM vào cùng 1 phụ lục và đóng dấu 1 lần duy nhất.

  • Từ 8h ngày 29.6.2016, cảng chính thức nhận VGM cung cấp từ khách hàng. Những container hạ bãi trước 1.7.2016, khách hàng có trách nhiệm cung cấp trực tiếp VGM cho hãng tàu.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.