Các nhà bán lẻ Hoa Kỳ thực hiện triển khai năm 2018 • Ưu tiên trước các chính sách của Tổng thống Liên bang

  Xuất phát từ một năm thành công, ngành bán lẻ hy vọng sẽ tiếp tục đà phát triển

  Hiệp hội các nhà lãnh đạo ngành bán lẻ (RILA), gần đây đã công bố danh sách các chính sách ưu tiên hàng đầu hàng năm 2018 của Tổng thống Trump. NAFTA có thể thu hồi một số các chính sách đã ban hành và các hiệp định thương mại quan trọng khác tiếp tục đang là mối quan tâm.

  Năm 2017 đánh dấu một năm thành công cho ngành bán lẻ. RILA và các thành viên đã làm việc với Quốc hội và Chính quyền để ủng hộ cho việc thông qua cải cách thuế toàn diện, bảo toàn cải cách phí dịch vu và thay đổi một số
  chính sách quản lý.

  Sandy Kennedy, chủ tịch của RILA, nói: "Ngành công nghiệp bán lẻ là xương sống của nền kinh tế quốc gia, cung cấp cho người tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ cần thiết, đồng thời tạo ra công việc cho hơn 42 triệu người Mỹ. "Năm 2017 đã chứng tỏ là một thành công thực sự cho các nhà bán lẻ Mỹ và chúng tôi rất vui mừng mong chờ những gì năm mới sẽ mang lại. Khi chúng ta nhìn về tương lai, vẫn còn nhiều việc phải làm. RILA sẽ tiếp tục làm việc với Quốc hội, Chính quyền và các nhà lập pháp trên toàn quốc để có tiếng nói trong ngành bán lẻ ở thủ đô và trên toàn quốc’.

  Chính sách công cộng năm 2018 của RILA xác định những vấn đề chính yếu cần thiết để giúp các nhà bán lẻ đưa Mỹ phát triển. Dưới đây là 4 ưu tiên hàng đầu cho RILA và các thành viên:
  • Đảm bảo cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành bán lẻ
  • Trao quyền cho người tiêu dùng
  • Nâng cao tính linh hoạt và sự linh động của nhân viên
  • Bảo đảm và phát triển chuỗi giá trị bán lẻ toàn cầu

  Vào năm 2018, RILA sẽ tập trung hỗ trợ các thành viên của mình điều hướng thực hiện cải cách thuế, cải cách thanh toán điện tử và tìm kiếm sự cân bằng về thuế bán hàng đối với các nhà bán lẻ.

  Khi các nhà bán lẻ tiếp tục tập trung vào đổi mới, RILA sẽ dẫn đầu trong việc thúc đẩy chính sách cho phép các nhà bán lẻ tiếp cận hiệu quả với khách hàng và đảm bảo an toàn dữ liệu khách hàng.

  Theo báo cáo của SCMR, đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng và nhu cầu của lực lượng lao động đang thách thức hệ thống pháp luật, quy định phức tạp và sự cưỡng chế không chặt chẽ của chính phủ làm giảm sự tăng trưởng và đổi mới.

  Theo các phát ngôn viên, Hiệp hội sẽ tiếp tục làm việc thay mặt cho các thành viên để nỗ lực hỗ trợ cải cách thúc đẩy sự linh hoạt của nhân viên và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng.

  Cuối cùng, RILA hy vọng sẽ tiếp tục giới thiệu những lợi ích của việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và mở rộng thương mại.

   Diễn đàn vận tải (theo scmr.com Biên dịch và tổng hợp)


 • Năm 2018 sẽ lại là năm công cho ngành bán lẻ


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.