"Magic Quadrant" của Gartner đưa ra quan điểm mới về 3PLs. • Ngành công nghiệp 3PL đang "tiến triển theo xu hướng khả quan" và cố gắng đáp ứng các yêu cầu của người gửi hàng thông qua việc kết hợp các chiến lược gom hàng và tăng trưởng tự nhiên. Tuy nhiên, không phải tất cả các đơn hàng của họ đều không trên cùng một quãng đường.

  Tại hội nghị về chuỗi cung ứng tại Phoenix, Ariz Gartner đã công bố báo cáo Magic Quadrant hàng năm. Mục đích của báo cáo là cung cấp phân tích thị trường theo định tính và hướng đi, sự trưởng thành và những bên tham gia.

  Greg Aimi, giám đốc nghiên cứu về chuỗi cung ứng của Gartner, đồng tác giả của "Magic Quadrant", đã đưa ra quan điểm, các nhà quản lý chuỗi cung ứng vẫn đang cần sự hợp nhất trong danh mục 3PL, cho đến khi các nhà cung cấp có thể chứng minh rằng họ có một mạng lưới toàn cầu một cách thực sự.

  Aimi nói "Để điều này xảy ra, yêu cầu các nhà cung cấp phải có năng lực vận chuyển và cải thiện đáng kể về dịch vụ. Hơn nữa, 3PL ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương vẫn chưa thực sự bắt đầu ở thị trường phương Tây, nhưng tôi cho rằng trong tương lai họ sẽ tập trung vào thị trường này”.

  Theo Aimi, đây là lần thứ hai của Magic Quadrant nghiên cứu về 3PL ở thị trường Bắc Mỹ. Kể từ báo cáo đầu tiên, Gartner đã thực hiện những thay đổi đáng kể để xác định tốt hơn những gì làm cho một 3PL có giá trị cho các chủ hàng khi họ cung cấp khu vực Bắc Mỹ.

  Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng ngành công nghiệp 3PL đang "tiến triển ở giai đoạn trưởng thành" và cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu của người gửi hàng thông qua việc kết hợp các chiến lược thu mua và tăng trưởng.

  Theo Gartner, ngày nay sự chuyển đổi đang diễn ra trong ngành công nghiệp chuỗi cung ứng, và nhận thức về các nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng đang thay đổi.

  Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng 3PL được thể hiện bằng cách cạnh tranh trực tiếp trong các cuộc chiến định giá thấp.
  Aimi cho biết: "các khách hàng nhận ra rằng hiệu quả của họ không chỉ phụ thuộc vào năng lực và khả năng thực hiện của nhà cung cấp dịch vụ 3PL mà còn theo cách họ quản lý. "Điều này bắt buộc phải có sự chuyển đổi về vai trò và trách nhiệm của chuyên gia logistics trong tương lai từ việc trở thành một bậc thầy về thực hiện logistic, bậc thầy về cung cấp dịch vụ; và quan hệ giữa khách hàng và 3PL. "

      Diễn đàn vận tải (logasiamag.com- Biên dịch và tổng hợp)


 • hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào năng lực và khả năng thực hiện của nhà cung cấp dịch vụ 3PL mà còn theo cách họ quản lý • ngày nay sự chuyển đổi đang diễn ra trong ngành công nghiệp chuỗi cung ứng, và nhận thức về các nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng đang dần thay đổi.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.