IBM và cảng Rotterdam cùng bắt tay thực hiện số hóa dịch vụ cảng.



 • Sáng kiến này đòi hỏi trang web của cảng Rotterdam cần phải nâng cấp để lưu trữ thông tin kết nối của các tàu qua cảng.

  Cảng Rotterdam Authority và IBM thông báo về sự hợp tác của họ để cùng nhau thực hiện sáng kiến số hóa nhằm biến đổi môi trường hoạt động của cảng sử dụng công nghệ Internet of Things (IoT) trong đám mây để mang lại lợi ích cho các cảng và các bên liên quan.

  Sáng kiến này đòi hỏi thiết lập trang web của cảng Rotterdam để lưu trữ thông tin các tàu được kết nối trong tương lai. Bắt đầu với việc tập trung phát triển ứng dụng bảng điều khiển thu thập và xử lý dữ liệu về quốc gia, thời tiết và dữ liệu truyền thông theo thời gian thực, được phân tích bởi các công nghệ IBM IoT.
  Theo Paul Smits, Giám đốc tài chính cảng Rotterdam, điều này sẽ giúp quản lý giao thông tại cảng an toàn và hiệu quả hơn.

  "Tốc độ và hiệu quả là điều cần thiết cho hoạt động kinh doanh", ông nói. "Nhờ thông tin thời gian thực về cơ sở hạ tầng, nước, không khí, vv, chúng tôi có thể nâng cao đáng kể dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho tất cả những khách sử dụng các dịch vụ cảng."

  Là cảng lớn nhất ở châu Âu, cảng Rotterdam xử lý hơn 461 triệu tấn hàng và hơn 140.000 tàu mỗi năm. Trước đây, cảng dựa vào truyền thanh và radar truyền thống giữa các thuyền trưởng, phi công, các nhà khai thác cảng, tàu kéo để đưa ra quyết định quan trọng liên quan tới hoạt động của cảng.

  Với sáng kiến mới, các nhà khai thác cảng Rotterdam cũng có thể xem các hoạt động của tất cả các bên khác nhau cùng một lúc. Những người phát ngôn cho rằng các hãng vận tải biển và cảng có thể tiết kiệm lên tới một giờ thời gian khai thác, tiết kiệm có thể lên tới khoảng 80.000 USD.

  Cảng Rotterdam thực hiện dự án chuyển đổi kỹ thuật được triển khai bởicông nghệ IoT dựa trên đám mây của IBM để tìm kiếm ứng dụng sáng tạo khác của trí tuệ nhân tạo. Cisco và Axians cũng tham gia vào dự án.

  IBM và Maersk gần đây đã ký thỏa thuận giới thiệu công nghệ blockchain về vận chuyển toàn cầu. Hơn 18 tháng qua IBM đã sử dụng công nghệ blockchain để an toàn hóa, tự động hoá và lưu trữ các giấy tờ quan trọng.
  "Các thử nghiệm ban đầu cho thấy nó có thể làm giảm đáng kể chi phí hành chính, mà tại thời điểm thử nghiệm có thể lên đến 15% giá trị của hàng hoá vận chuyển.

     Diễn đàn vận tải (theo scmr.com Biên dịch và tổng hợp)


 • một trong những biện pháp nâng cao dịch vụ cảng biển


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.