Sẵn sàng cho chuỗi cung ứng NextGen • Nếu bạn thường xuyên tổ chức hội thảo về chuỗi cung ứng, bạn có thể nhận thấy rằng tốt nhất là tập trung vào các công nghệ mới nổi hoặc những gì chúng tôi gọi là chuỗi cung ứng NextGen.

  Bạn có thể đã nhận thấy một điều khác biệt: Trong khi hội thảo về các chủ đề như: Kho dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, thực tế gia tăng, blockchain và robotics được thảo luận thì có rất nhiều câu hỏi là cần xử lí như thế nào với thông tin. Tại hội nghị APICS năm 2016, buổi họp của Big Data do Hannah Kain, Giám đốc điều hành của Alom, một khán giả đã trực tiếp hỏi: "Điều này nghe có vẻ thú vị, . Không ai trong chúng tôi hiểu được chúng tôi sẽ bắt đầu từ đâu?"

  Chúng tôi sẽ bắt đầu từ đâu? Đó là một câu hỏi mà chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Để kết luận, chúng tôi đã đưa ra bản tin NextGen Supply Chain vào tháng 8. Mỗi tháng một lần, chúng tôi sẽ đăng 6 bài viết ngắn về một trong những công nghệ thế hệ mới và gửi nó như một bản tin. Nếu các bạn quan tâm đến chủ đề này, mơi các bạn tham khảo link dưới để đăng ký.

  http://www.scmr.com/article/get_ready_for_the_nextgen_supply_chain

     Diễn đàn vận tải (Theo scmr.com Biên dịch và tổng hợp)

Log in to reply