Số hóa hoạt động mua sắm. • Xu hướng số hóa các hoạt động mua sắm tăng lên trong thời gian tới, trong khi các nhà quản lý chuỗi cung ứng lại chậm trễ trong việc tích hợp số hóa.

  "Tương lai của mua sắm số", theo báo cáo mới của Accenture cho biết, các nhà quản lý chuỗi cung ứng đang tìm cách hiện đại hóa chức năng này, tuy nhiên họ chưa thể bắt đầu thực hiện vì còn thiếu các công cụ.

  Công ty tư vấn tuyên bố: "Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã phần lớn bỏ qua các hoạt động mua sắm". Trong báo cáo, các nhà kiểm tra (AI) và phân tích, qua đó đẩy nhanh việc mua sắm số để đưa ra các quyết định mua hàng thông minh hơn, mở ra các kênh mới để thu hút các nhà cung cấp và thúc đẩy hiệu quả thông qua quy trình tự động hóa thông minh.

  Art Nourot, phó chủ tịch của Carrier Procurement, tại UNYSON, lưu ý: khi số hóa ngành công nghiệp, thì các nhà cung cấp và các nhà cung cấp dịch vụ, như 3PLs ở Bắc Mỹ cần phải minh bạch hóa mọi hoạt động để dễ tương tác hơn với chức năng mua sắm. Ông nói "nhưng đồng thời, tất cả chúng ta đều phải xây dựng tường lửa tốt hơn và tìm cách giữ an toàn dữ liệu."

  Hoạt động thúc đẩy
  Trong nền kinh tế hiện nay, nhiều công ty đang cố gắng để số hóa các lĩnh vực hoạt động chính của họ. Bao gồm các chức năng "tiếp xúc khách hàng" như tiếp thị, bán hàng và dịch vụ. Giám đốc điều hành Kristin Ruehle viết: "Các công ty đã nhiệt tình ủng hộ hệ thống eProcurement và thậm chí là các công cụ mua sắm dựa trên đám mây. "Đây là thời điểm để bỏ qua việc sao chép đơn giản các quy trình mua sắm tẻ nhạt cùng với phần mềm mới. Các công ty hàng đầu đang tiến hành bước tiếp theo để tạo ra tổ chức mua sắm số một cách hoàn toàn. "

     Diễn đàn vận tải (theo logasiamag.com- Biên dịch và tổng hợp)

Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.