Cần tìm hiểu về các vấn đề xung quanh nhập hàng Trung Quốc • Bản thân tôi hiện đang tự order hàng bên TQ qua taobao, 1688 . Và hiện đang sử dụng dịch vụ vận chuyển của 1 đơn vị
  Nhưng do mức giá vận chuyển quá cao, tôi muốn tìm hiểu xem việc vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam cần nhưng thủ tục gì, đóng những loại thuế gì ( thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng )
  Có cách nào đó để nhập hàng số lượng lớn, vận chuyển từ cửa khẩu về đến nhà mình an toàn, chịu mức thuế thấp không.
  Mình là người mới nên hỏi, có gì thiếu hay sai sót gì mọi người góp ý nhé ! • Hiện tại chủ yếu nhập dạng này thì không nộp thuế do đó không thể làm ở quy mô lớn.
  Một số đơn vị nhận làm vận chuyển nhưng đúng là cước cao.
  Điều này không thể tránh khỏi.
  Về thủ tục hải quan thì nếu làm đầy đủ thì phải khai báo và có HS code để áp mã rồi dựa theo giấy tờ m có đủ không thì mới có thể có ưu đãi thuế như CO...
  Tùy loại mặt hàng và thuế khác nhau ..
  Và đặc biệt là kể cả khi họ giao cho bạn an toàn tại nhà nhưng ko có nghĩa là không có 1 ngày quản lí thị trường hoặc công an kinh tế không đến tận nhà bạn hỏi bạn ...


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.