Cần tìm hiểu về các vấn đề xung quanh nhập hàng Trung Quốc  • Bản thân tôi hiện đang tự order hàng bên TQ qua taobao, 1688 . Và hiện đang sử dụng dịch vụ vận chuyển của 1 đơn vị
    Nhưng do mức giá vận chuyển quá cao, tôi muốn tìm hiểu xem việc vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam cần nhưng thủ tục gì, đóng những loại thuế gì ( thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng )
    Có cách nào đó để nhập hàng số lượng lớn, vận chuyển từ cửa khẩu về đến nhà mình an toàn, chịu mức thuế thấp không.
    Mình là người mới nên hỏi, có gì thiếu hay sai sót gì mọi người góp ý nhé !


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.