“Đánh thức” vận tải đường thủy • Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260 km trải từ Bắc xuống Nam cùng hệ thống sông ngòi tự nhiên dày đặc tập trung tại hai khu vực đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long… Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, việc đầu tư còn dàn trải, thiếu đồng bộ, thiếu trọng tâm, tính kết nối giữa các loại phương thức vận tải chưa tốt, chưa khai thác hết lợi thế về vị trí địa lý của đất nước.

  Những kết quả bước đầu

  Xu hướng “đường bộ hóa” ngày càng rõ nét thể hiện qua tỷ lệ đảm nhận khối lượng hàng hóa của các phương thức vận tải đường bộ ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn, trong khi thị phần vận tải ngành đường thủy (đường thủy nội địa và đường biển) lại có xu hướng giảm. Để từng bước khắc phục những tồn tại, trong thời gian qua, Bộ GTVT đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, các đề án nhằm phát triển hợp lý các phương thức vận tải hỗ trợ giảm áp lực cho vận tải đường bộ; từng bước tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách tạo điều kiện để các phương thức vận tải đường biển, đường thủy nội địa phát triển và hoạt động kinh doanh hiệu quả, làm tiền đề cho việc phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức và logistics.
  Mạng lưới đường thủy nội địa nước ta phát triển trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, các tuyến vận tải thủy nội địa hầu hết đều có thể kết nối ra biển. Tuy thời gian vận chuyển bằng tàu ven biển thường kéo dài gấp 2,5 - 3 lần so với vận chuyển bằng đường bộ, nhưng chi phí vận chuyển chỉ bằng 1/5 - 1/6 so với đường bộ. Đặc biệt, tuyến vận tải ven biển còn đáp ứng được hoạt động vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng từ phía Bắc đến khu vực miền Trung, từ miền Trung đến Nam bộ và ngược lại. Do vậy, nhiều chủ hàng vẫn chọn đường thủy để vận chuyển hàng hóa. Thực tế này cùng với những nỗ lực của các ngành trong việc tạo điều kiện tổ chức thêm nhiều tuyến vận tải thủy, đặc biệt các tuyến vận tải ven biển, hoạt động kinh doanh vận tải bằng đường thủy trong năm qua đã thu được nhiều kết quả ấn tượng. Tính đến ngày 31-12-2014, tuyến vận tải ven biển đã đón 944 lượt tàu ra - vào với 898.659 tấn hàng hóa thông qua các cảng biển; 213 lượt tàu ra - vào với 199.079 tấn hàng hóa thông qua các cảng, bến thủy nội địa.

  Chặng đường trước mắt

  Để góp phần giảm tải cho đường bộ, bộ đã triển khai tuyến vận tải ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang; kịp thời xử lý tình trạng ứ đọng hàng hóa tại các cảng biển thông qua việc tăng cường năng lực xếp dỡ, cải tiến công tác điều phối nội bộ cảng kết hợp với thực hiện hợp lý hóa xếp hàng lên phương tiện và kết quả là những con số nêu trên. Bên cạnh đó, Bộ GTVT còn tổ chức nhiều cuộc đối thoại với các doanh nghiệp vận tải, dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics, các doanh nghiệp cảng, bến trong các lĩnh vực GTVT nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Năm 2014, theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, chỉ số hoạt động logistics (LPI) của Việt Nam đạt 3,5/5 điểm, xếp thứ 48 trong bảng xếp hạng chỉ số LPI của thế giới, tăng 5 bậc so với năm 2013. Tốc độ phát triển của thị trường logistics ở Việt Nam trung bình đạt từ 16% - 20%/năm. Vừa qua, Bộ Nội vụ đã công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR index) năm 2013 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh và thành phố. Theo đó, Bộ GTVT dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính trong khối cơ quan ngang bộ với số điểm 81,06.

  Với phương châm hành động của toàn ngành GTVT là Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp, Bộ GTVT sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nội dung, hoàn thiện các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng cơ cấu vận tải hợp lý theo hướng giảm thị phần vận tải đường bộ, tăng thị phần vận tải đường sắt và đường thủy nội địa, đặc biệt trên các hành lang vận tải chính; triển khai thực hiện tái cấu trúc thị trường vận tải, nâng cao hiệu quả kết nối dịch vụ giữa các phương thức vận tải. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về vận tải nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí vận tải. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại trên cơ sở sử dụng nguồn lực hợp lý để đầu tư, ưu tiên các công trình có tính lan tỏa, đảm bảo kết nối các phương thức vận tải, các trung tâm kinh tế lớn…

  Cùng với các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lĩnh vực vận tải nói chung, ngành hàng hải sẽ tập trung triển khai một số nội dung cụ thể như: Tiếp tục thực hiện triển khai Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; chuyển dịch tái cơ cấu vận tải biển theo hướng chủ yếu đảm nhận vận chuyển hàng hóa viễn dương, các tuyến ven biển, nhất là vận tải Bắc - Nam; nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam; phát triển tuyến vận tải hành khách ven biển, hải đảo; tập trung triển khai Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 20-1-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển logistics trong lĩnh vực GTVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Log in to reply